Faaliyetlerimiz

Ödenmeyen Kira Bedeli

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Ödenmeyen Kira Bedeli Davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Kira Bedelinin Ödenmemesi Durumunda Kiracının Tahliyesi Nedir?

Kira sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 299-356. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kiracının temel borcu, kira bedelini ödemesidir. Ancak kira bedeli ödenmezse, kiraya verenin tahliye talebinde bulunabileceği çeşitli yollar vardır.

A. Temerrüt Sebebi ile Tahliye Davasının İkame Edilmesi:

TBK’nın 315. maddesine göre, kiracının kira bedelini veya yan giderleri ödememesi durumunda kiraya veren yazılı olarak kiracıya süre vererek borcun ödenmesini isteyebilir. Bu süre en az 30 gün (çatılı işyerleri için) veya 10 gün (diğer kira sözleşmeleri için) olmalıdır. Kiracı süresinde ödeme yapmazsa, kiraya veren tahliye davası açabilir.

B. İki Haklı İhtar Çekilmesi ve Akabinde Tahliye Davası Açılmasıyla Kiracının Tahliyesi:

TBK’nın 352. maddesine göre, kiracı bir kira yılı içinde iki haklı ihtara maruz kalırsa, kiraya veren tahliye davası açabilir. İhtarlarla birlikte, kiraya verenin taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurması gerekmektedir. Tahliye davası, ihtarların yapıldığı kira döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde açılmalıdır.

C. Tahliye Talepli İcra Takibi Başlatılarak Kiracının Tahliyesi:

Ödenmeyen Kira Bedeli durumunda, kiraya veren İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine göre tahliye talepli icra takibi başlatabilir. Kiracı, ödeme emrini aldıktan sonra 7 gün içinde itiraz etmelidir. Eğer kiracı itiraz etmez ve 30 gün içinde borcunu ödemezse, taşınmaz icra müdürlüğü aracılığıyla tahliye edilebilir.

Bu yöntemler, kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiraya verenin takip edebileceği yasal yolları temsil etmektedir. Kiraya veren, duruma ve tercihlerine göre uygun olan yöntemi seçebilir ve kiracının tahliyesini talep edebilir.

Ödenmeyen Kira Bedeli Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!