Faaliyetlerimiz

İstanbul Kira Hukuku Avukatı

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul kira hukuku avukatı kadrosu kira bedellerini artırmak için kira tespit davası, kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davasıihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi veya tahliye taahhütnamesi nedeniyle açılan tahliye davalarında arabuluculuk ve avukatlık yapmaktadır.

Konu Başlıkları

Ayrıca iş yeri ve konut kira sözleşmesi hazırlanmasıtahliye taahhüdü hazırlanması ve ihtiyaç sebebiyle tahliye, kiraya verenin kiralanan konut veya iş yerini tahliye ettirmesi hallerinde meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık, arabuluculuk ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İstanbul kira hukuku avukatı ekibimiz kira hukuku ve kira davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

İstanbul Kira Hukuku Avukatı

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller ile ilgili hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, kiracıların ve kiraya verenlerin haklarını korumayı amaçlar ve kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünü sağlar.

Kira hukuku, kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira bedelinin belirlenmesi, kira süresi ve şartları, kiracının hak ve yükümlülükleri, kiralananın kullanımı ve bakımı gibi konuları kapsar. Ayrıca, kiracının kiralananı kullanımı sırasında doğan sorumluluğu, kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların mahkemelerde çözümü, tahliye süreçleri ve tahkim gibi konular da kira hukukunun alanına girer.

Kira hukuku, hem kiracılar hem de kiraya verenler için önemli hukuki konuları içerir. Kiracılar, kiralananın kullanımı ve bakımı konusunda haklarını ve sorumluluklarını bilmelidir. Kiraya verenler ise kiralananın korunması ve kira sözleşmelerinin doğru şekilde hazırlanması konusunda dikkatli olmalıdır. Bu nedenle, kira hukuku konularında uzman bir avukattan danışmanlık almak önemlidir.

İstanbul Kira Hukuku Avukatı & Türkiye’de Kira Hukuku

Ülkemizde 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Türk Borçlar Kanunu6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırmıştır.

Bunun sonucunda da 1 Temmuz 2012 tarihinden önceki kira sözleşmeleri fiil ve işlemlerine eski kanun, bu tarihten sonraki fiil ve işlemlere ise 6098 Sayılı kanun uygulanmaktadır.

Ancak temerrüt, sözleşmenin sona ermesi ve tahliye konularında yeni Borçlar Kanunu uygulama alanı bulacaktır. Kira kontratlarının 1 Temmuz 2012 tarihinden önce mi sonra mı hazırlandığı konusu bu sebeple önem kazanmıştır.

Kira Sözleşmeleri

Kira Hukuku Avukatı Nedir ve Ne Tür Hizmetler Verir?

İstanbul kira hukuku avukatı, kira sözleşmeleri ve kira hukukuyla ilgili konularda uzmanlaşmış avukattır. Kiracılar ve kiraya verenler, İstanbul kira hukuku avukatlarından hukuki danışmanlık alarak kira sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda destek alabilirler.

Ayrıca, kira bedelinin belirlenmesi, kira süresi ve şartları, kiracının hak ve yükümlülükleri gibi konularda da İstanbul kira hukuku avukatlarından yardım almak önemlidir.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kullanma ve yararlanma hakkı veren ve iki taraflı borç yükleyen bir sözleşme olan kira sözleşmesi uygulamada çok sık olarak kullanılmakta ve beraberinde de birçok hukuki sorun getirmektedir.

Konut ve çatılı iş yeri kiraları gibi bildiğimiz kiralar dışında, finansal kiralamalar, filo kiralaması, ürün hasılat kirası gibi çok çeşitli kira sözleşmeleri bulunmaktadır.

Konut ve İşyeri Kira Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İstanbul kira hukuku avukatı ekibimiz kira sözleşmelerinin hazırlanmasında ve revize edilmesinde gerek kiracının ve gerekse kiraya verenin avukatı olarak hizmet vermektedir.

Kira sözleşmesi, herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın sözlü olarak da yazılı olarak da yapılabilmektedir ancak doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda kira sözleşmesinin varlığının ve şartlarının ispatı açısından yazılı olarak yapılmasında fayda vardır.

İstanbul Kira Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

  • Tahliye davası açılması ve takibi
  • Kira tespit davası açılması ve takibi
  • İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi
  • Yeniden imar sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi
  • Kira sözleşmesi hazırlanması
  • Tahliye taahhüdü hazırlanması
  • Kira alacaklarının tahsili için icra takibi açılması ve takibi
  • Kira ödenmemesi nedeniyle tahliye işlemleri yapılması

İstanbul Kira Hukuku Avukatı için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul kira hukuku avukatı kadrosu kira bedellerini artırmak için kira tespit davası, kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davasıihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi veya iş yerinin yeniden inşası nedeniyle tahliye davalarında avukatlık yapmaktadır.

Ayrıca iş yeri ve konut kira sözleşmesi hazırlanmasıtahliye taahhüdü hazırlanması ve ihtiyaç sebebiyle tahliye, kiraya verenin kiralanan konut veya iş yerini tahliye ettirmesi hallerinde meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık, arabuluculuk ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

1992 yılında kuruluşundan bugüne İstanbul’da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu‘na ve İstanbul kira hukuku avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!