Faaliyetlerimiz

Zehirli Madde İmal ve Ticareti Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz zehirli madde imal ve ticareti suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Zehirli madde imal ve ticareti suçu, insan sağlığına yönelik potansiyel tehlikeler nedeniyle zehirlerin izinsiz üretilmesi veya ticaretini içeren bir suçtur. Bu faaliyetlerin izinsiz olarak gerçekleştirilmesi, gerekli izin belgesinin bulunmamasını ifade eder.

Özellikle, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 43. maddesine göre; zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî ecza ve müstahzarların izinsiz satılması yasaktır. Bu kurala aykırı davrananlar, Türk Ceza Kanunu‘nun 193. maddesi uyarınca zehirli madde imal ve ticareti suçu kapsamında cezalandırılır.

Adli para cezası, zehirli madde imal ve ticareti suçu için hükmedilen hapis cezasının 1 yıl veya daha az olması durumunda uygulanabilir. Bu durumda, hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Zehirli Madde İmal ve Ticareti Suçu

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Zehirli madde imal ve ticareti suçu nedeniyle hükmedilen 2 yıl veya daha az hapis cezası için geçerli bir seçenektir. HAGB kararı, belirli bir denetim süresi içinde belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda cezanın ortadan kaldırılmasını sağlar.

Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmemesini şartlı olarak ifade eder. Zehirli madde imal ve ticareti suçu için hükmedilen hapis cezasının 2 yıl veya daha az olması durumunda, mahkeme erteleme kararı verebilir.

Suçun şikayet süresi bulunmamakla birlikte, savcılık tarafından resen soruşturulur. Şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesine neden olmaz. Dava zamanaşımı süresi, zehirli madde imal ve ticareti suçu için 8 yıldır. Bu süre içinde suç her zaman soruşturulabilir, ancak süre geçtikten sonra soruşturma yapılamaz.

Uzlaşma, zehirli madde imal ve ticareti suçu için geçerli bir yöntem değildir. Bu suç, uzlaşma kapsamında olan suçlar arasında yer almaz.

Zehirli madde imal ve ticareti suçu nedeniyle açılan davalar, asliye ceza mahkemesi tarafından yargılanır. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında, kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya basit yargılama usulü uygulanarak yargılama yapılabilir.

Zehirli Madde İmal ve Ticareti Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve zehirli madde imal ve ticareti suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!