Faaliyetlerimiz

Yiyecek, İçecek ve Suları Bozma veya Zehirli Madde Katma Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz yiyecek, içecek ve suları bozma veya zehirli madde katma suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Yiyecek, İçecek ve Suları Bozma veya Zehirleme Suçu: Unsurlar ve Hukuki Durum

Madde gerekçesine göre; içme sularına, besinlere veya diğer maddelere zehir katarak veya başka yöntemlerle bozarak kamunun sağlığını tehlikeye düşüren kişi cezalandırılmaktadır. Suç kapsamında yer alabilecek maddeler spesifik olarak belirtilmemiş, bu nedenle tüketilebilecek her türlü besin ve içecek suçun konusunu oluşturabilir. Suç, bu maddelerin zehirlenmesi veya bozulmasını sağlamak suretiyle işlenir. Gıdaların çeşitli şekillerde mikroplandırılması da zehir kavramı içinde değerlendirilir ve bu madde hükmüne göre cezalandırılır.

Zehirli madde katma suçu somut bir tehlike suçudur; failin cezalandırılabilmesi için tanımlanan fiillerin işlenmesiyle insan hayatının ve sağlığının tehlikeye düşürülmesi gereklidir.

Madde ikinci fıkrasında, birinci fıkrada tanımlanan fiillerin taksirle işlenmesi durumu ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Yani, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranma sonucu tüketilecek şeylere zehirli madde katma veya bozma suçu taksirle işlenirse, bu ayrı bir suç teşkil eder.

İçilecek sulara veya tüketilecek her türlü besine katılan maddenin insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürüp düşürmeyeceği, bilirkişi raporu alınarak tespit edilmelidir.

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Zehirli madde katma suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 1 yıl veya altında ise adli para cezasına çevrilebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içinde sonuç doğurmaması durumunda, denetim süresi içinde belirli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması anlamına gelir. Zehirli madde katma suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğundan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilebilir.

Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Zehirli madde katma suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında ise cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.

Yiyecek, İçecek ve Suları Bozma veya Zehirli Madde Katma Suçu

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Zehirli madde katma suçu, şikayete tabi olmayan suçlar arasında yer alır; bu nedenle savcılık tarafından resen soruşturulur ve herhangi bir şikayet süresi bulunmaz. Şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesine neden olmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir. TCK m. 185 1. fıkra için olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır, ikinci fıkra için ise 8 yıldır.

Uzlaşma

Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. Zehirli madde katma suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Görevli Mahkeme

Zehirli madde katma suçunun kasıtlı hali TCK 85/1’e göre düzenlendiğinden yapılan yargılamalar ağır ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir. TCK 85/2’deki taksirli hali için ise asliye ceza mahkemesi görevlidir. Suçun taksirle işlenmesi durumunda kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı alınabilir veya basit yargılama usulü uygulanarak yargılama yapılabilir.

Yiyecek, İçecek ve Suları Bozma veya Zehirli Madde Katma Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve yiyecek, içecek ve suları bozma veya zehirli madde katma suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!