Faaliyetlerimiz

Veraset İlamı İntikal

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İstanbul miras avukatı kadrosu Veraset İlamı İntikal, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Veraset İlamı İntikal

Veraset ilamı, miras bırakanın ölümünün ardından mirasçılar tarafından edinilen, mirasçıları ve miras paylarını gösteren evraktır. Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi, noterden edinilebileceği gibi, Sulh Hukuk Mahkemelerinden de edinilebilir. Fakat ortada yabancılık unsuru olan aile bağları söz konusu ise veraset ilamı yalnızca Sulh Hukuk Mahkemelerinden edinilebilir. Noterden bu belgenin alınması mümkün olmaz.

Veraset ilamında mirasçılar ve mirasçıların miras payları gösterildiğinden, miras bırakanın terekesinin paylaşımında bu belge gerekecektir. Aksi bir anlaşma ya da durum yoksa intikaller de bu oran üzerinden yapılacaktır.

Veraset ilamı intikal, aksi sabit olana kadar geçerlidir ve her zaman alınabilir. Örnek olarak ölüm anında çıkan veraset ilamı intikal, daha sonra mirasçılardan birinin mirası reddetmesinin neticesinde yenilenebilir.

Veraset İlamı İntikal

Veraset ilamının çıkarılmasının ardından mirasçılar, terekede bulunan taşınmazları intikal edebilirler. Bunun için öncelikle miras bırakan ile taşınmazın ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir. Vergi dairesinde ödenecek veraset ve intikal vergisinin akabinde tapuda işlemler gerçekleştirilecektir. Mirasçılar taşınmazı elbirliği mülkiyeti ile edinebilecekleri gibi paylı olarak da edinebileceklerdir. Elbirliği ile mülkiyette mirasçılar, taşınmazın tamamına herhangi bir oran olmadan hep birlikte sahiptirler. Taşınmaz üzerindeki tasarruf için herkesin rızası şarttır. Mirasçıların belli bir payı olmadığından, çok küçük bir kısımda dahi işlem yapamazlar. Paylı mülkiyette ise mirasçıların payları bellidir. Kendi payı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir fakat yasal olarak diğer paydaşlara tanınan önalım hakkı olduğundan, payını satmak isteyen mirasçı öncelikle durumu diğer mirasçılara bildirmeli ve onlara teklif etmelidir. Aksi takdirde açılacak dava ile işlem iptal edilebilecektir.

Edinmeler öncesinde rayiç değerler alınmalı, emlak ve sair vergiler ödenmeli, tapuda gereken diğer işlemler yapılmalıdır.

Söz konusu veraset ilamı intikal, taraflarca bizzat yapılabileceği gibi yasal temsilciler ya da avukatlar vasıtası ile yapılabilecektir. Özellikle şehir dışı işlemleri, birkaç kurum arasında gidip gelme gibi durumlar bazen yorucu olabileceklerinden, uygulamada bir avukat vasıtası ile intikal işlemleri yapılabilmektedir.

İstanbul Miras Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Veraset İlamı, İntikal Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve veraset ilamı intikal avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!