Faaliyetlerimiz

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz uyuşturucu ticaretine yardım etme suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçu, Türk Ceza Kanunu‘nun 188. maddesinde belirtilen fiillerin işlenmesine yardım edilmesini içerir. Bu suç, uyuşturucu ticareti suçlarının işlenmesine katkıda bulunan kişiyi cezalandırmayı amaçlar.

Suçun tanımına göre, uyuşturucu madde ticaretine yardım etme durumu, TCK m.39 çerçevesinde yardım edilen fiilin gerçekleşmesi sırasında veya sonrasında gerçekleşebilir. Bu durumda, suçun maddi veya manevi yardımı nedeniyle yardım eden kişi, müşterek fail olarak değil, yardım ettiği suçun artık müşterek faili olarak kabul edilir.

Örneğin, uyuşturucu madde nakli sırasında gözcülük yaparak polisin varlığı konusunda bilgi verme, tipik bir uyuşturucu madde ticaretine yardım biçimidir. Ancak, sürekli gözlemleme ve haber verme durumunda, suça müşterek hakimiyet oluşur ve bu durumda iştirak söz konusu olacaktır.

Uyuşturucu Ticaretine Yardım Etme Eylemleri

Uyuşturucu madde nakli sırasında gözcülük yapma, Uyuşturucu madde alıcı ve satıcıyı buluşturma, Uyuşturucu bedelini ödemek üzere para gönderme, Görevli polis memuru ile satıcıyı buluşturma, Uyuşturucu maddeyi taşıyan şoför ile mal sahibini tanıştırma, Uyuşturucu madde varışında kullanıcılara haber verme, Uyuşturucu madde taşınması için gizli bölme yapma.

Uyuşturucu ticaretine yardım etmek, maddi yardım ve manevi yardım olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

Suça Maddi Yardım:

  • Suçun işlenmesinde kullanılan araçları temin etme,
  • Suçun işlenmesinden önce veya sırasında maddi yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırma.

Suça Manevi Yardım:

  • Suç işlemeye teşvik etme,
  • Suç işleme kararını güçlendirme,
  • Suç işlendikten sonra yardımda bulunmayı vaat etme,
  • Suçun işlenme şekli konusunda yol gösterme.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etmenin Cezası: Uyuşturucu madde ticaretine yardım eden kişinin cezası, suçun kanuni cezasına göre yarı oranında indirilir, ancak hükmedilecek ceza sekiz yılı geçemez. Örneğin, bir kişi kokain satışına yardım ediyorsa ve suçun cezası 15 yıl ise, yardım eden kişinin cezası 7 yıl 6 ay olarak belirlenecektir.

Yardım Edenin Rolü ve Cezalandırılması: Yardım eden kişinin asıl fail ile ortak hakimiyeti olmamalıdır. Eğer ortak hakimiyet kurulursa, fail yardım eden olarak değil, suçun müşterek faili olarak cezalandırılır.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım ve TCK 188/5: TCK m.188/5’e göre, uyuşturucu madde ticareti suçunun üç veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda ceza yarı oranında, örgütlü bir suç olması durumunda ise bir kat artırılır. Ancak, bu hüküm yardım eden kişiyi etkilemez, çünkü yardım eden kişi müşterek fail olarak kabul edilmez.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Suçu Hukuku

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde tanımlanmış bir suçtur. Bu suç, uyuşturucu madde ticareti suçlarına katkıda bulunan kişiyi cezalandırmayı amaçlamaktadır. Uyuşturucu ticaretine yardım etme, maddi ve manevi yardım olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir. Bu yardım eylemleri, uyuşturucu madde ticaretine katkı sağlayan kişinin cezasında indirim yapılmasına sebep olur. Ancak, bu indirim belirli bir sınıra tabidir. Yardım eden kişi, asıl suçun müşterek faili olarak değil, yardım ettiği suçun artık müşterek faili olarak kabul edilir. Bu durumda, yardım eden kişi ile asıl fail arasında ortak hakimiyet olmamalıdır. Yardım eden kişinin cezası, asıl suçun cezasına göre belirlenir ve belirlenen ceza yarı oranında indirilerek hükmedilir. Yardım eden kişi, TCK m.188/5 kapsamında suçun işlenme şekli veya örgütlü bir suç olup olmaması konusunda etkili değildir. Bu hüküm sadece asıl suçun faillerini ilgilendirir.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!