Faaliyetlerimiz

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası

İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu trafik kazası maddi tazminat davası ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız trafik kazası maddi tazminat davası konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası Hakkında

Trafik kazalarından doğan zararlar nedeniyle sorumluluk hükümleri, kural olarak Karayolları Trafik Kanunu’nda ve sorumluluk niteliği itibariyle kusursuz sorumluluk teşkil etmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. Maddesinde belirtilen maddi tazminatın biçimi ve kapsamı manevi tazminata ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Trafik kazalarından doğan maddi zararları inceleyecek olduğumuzda vücut bütünlüğünün bozulması, ölüm hali ve eşyaya gelen zararlara göre farklı tazminat kalemleri gündeme gelecektir.

Trafik Kazası Sonucunda ölüm halinde, vefat edenin yakınları tarafından talep edilebilecek maddi zarar kalemleri aşağıdaki şekildedir.

  • Cenaze ve defin giderleri,
  • Vefat edenin, vefatı anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar,
  • Destekten yoksun kalma tazminatı,
  • Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat,
Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı alabileceklerdir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler; ölenin eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşleri olabileceği gibi ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölenden sağlığında destek aldığını ispat etmek suretiyle 3. kişiler de destekten yoksun kalanlar olabilecektir.

Hastane Ve Tedavi Giderleri

Trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden kişinin, vefatından önce tedavi görmüş veya ölenin yakınları tarafından tedaviye ilişkin başkaca masraflar yapılmışsa, yapılmış olan bu masraflar da maddi tazminat kapsamında, davalı taraftan istenebilir.

Cenaze Ve Defin Giderleri

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin cenaze ve defin giderleri davalıdan talep edilebilecektir. Defin giderlerine cenazenin taşınması için gerekli masraflar, kefen masrafı, yemek giderleri vb. giderler girmektedir.

İstanbul’da sigorta avukatı ekibimiz sigorta hukuku ve sigorta davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, sigorta ve tazminat ve alacak davalarında hayat ve maluliyet sigortası davaları, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, ölümlü trafik kazası manevi tazminat davaları, yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları, yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, tıbbi malpraktis davaları, ferdi kazalara ilişkin davalarda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir menfaati ile ilgili zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, bunu tazmin etmeyi ya da para ödemeyi yani ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeler ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir özel hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi ile sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlenmekte, sigortacı da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcunu taahhüt etmektedir. Sigorta hukukunun içinde yer alan ana mevzuat, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur. Bunlarla birlikte bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını gerçekleştirmektedir.

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve trafik kazası maddi tazminat davası konusunda avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!