Faaliyetlerimiz

Ticaret Hukuku Avukatı

Akkaş Hukuku Bürosu olarak, 1992 yılından bu yana müvekkillerimize ticaret hukuku alanında kapsamlı ve profesyonel hizmetler sunmaktayız. İstanbul ticaret hukuku avukatı olarak şirket kuruluşları ve ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve diğer konularda avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Konu Başlıkları

Ticaret Hukuku Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

İstanbul ticaret hukuku avukatı ekibimiz ticaret hukuku ve ticari davalar konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku, ticari işletmelerin ve tüccarların faaliyetlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, ticari işlemler, şirketler hukuku, rekabet hukuku, sigorta hukuku, kıymetli evrak hukuku ve deniz ticareti hukuku gibi alt dalları içerir. Ticaret hukuku, ticari yaşamın düzenlenmesi, ekonomik faaliyetlerin güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Ticaret Hukuku Ne Tür İşlere Bakar?

Ticaret hukuku, geniş bir yelpazede çeşitli ticari konularla ilgilenir. Başlıca iş alanları şunlardır:

 • Şirket Kuruluşu ve Yapısal Değişiklikler: Yeni şirketlerin kurulması, mevcut şirketlerin birleşme, bölünme, tür değiştirme ve tasfiyesi gibi işlemleri.
 • Şirketler Arası İlişkiler ve Sözleşmeler: Ortaklık sözleşmeleri, hissedar sözleşmeleri, distribütörlük, bayilik ve lisans sözleşmeleri.
 • Ticari Sözleşmeler ve Uyuşmazlıklar: Satış, kiralama, franchising, tedarik ve hizmet sözleşmeleri ile bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar.
 • Rekabet Hukuku: Rekabeti koruma ve haksız rekabetin önlenmesine yönelik düzenlemeler.
 • İflas ve Konkordato: Şirketlerin iflas ve konkordato süreçleri, alacaklıların haklarının korunması.
 • Kıymetli Evrak ve Bankacılık: Çek, senet, bono gibi kıymetli evraklar ile bankacılık işlemleri.

Ticaret Hukuku Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Akkaş Hukuku Bürosu olarak, ticaret hukuku alanında deneyimli avukat kadromuz ile müvekkillerimize aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Şirket Danışmanlığı: Şirketlerin günlük operasyonlarında karşılaşabilecekleri hukuki sorunlara çözüm üretmek, hukuki riskleri minimize etmek.
 • Sözleşme Hazırlama ve İnceleme: Ticari sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve gözden geçirilmesi.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Ticari uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesi, arabuluculuk hizmetleri ve gerektiğinde dava süreçlerinin yönetilmesi.
 • Şirket Birleşme ve Devralma İşlemleri: Şirket birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki süreçlerinin yürütülmesi, due diligence raporlarının hazırlanması.
 • Rekabet Hukuku Danışmanlığı: Rekabet hukukuna uygunluk denetimleri ve bu alandaki hukuki süreçlerin yönetimi.
 • İflas ve Konkordato Süreçleri: İflas ve konkordato süreçlerinin yürütülmesi, alacaklı haklarının korunması.

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatıyız

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret hukuku; üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri düzenleyen ve bunları konu edinen Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku ile bağlantılı, uluslararası nitelik taşıyan özel bir hukuk dalıdır. Ticaret kanununda düzenlenen kurallar ticaret hukuku kapsamına girer.

Ticari işletmeyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlemi düzenleyen diğer kanunlar da ticaret hukuku kapsamına girer. Uygulama alanları ticaret hukuku alanlarıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticari işletme kavramını merkez alan modern sistemi benimsemiştir.

Şirketlere Kurumsal Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Şirketlere Kurumsal Hukuki Danışmanlık Hizmeti

İstanbul ticaret hukuku avukatı kadromuz şirketlere aylık danışmanlık ücreti karşılığında veya saat ücreti karşılığında gerek Türk ve gerekse yabancı müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Danışmanlık hizmeti, kişi, şirket veya kurumların hukuksal sorunu konusunda ve belli bir ücret karşılığında avukatın yazılı veya sözlü düşüncesinin alınmasıdır.

Ancak kişi, şirket veya kuruluşlar zaman içerisinde hukuksal bir sorun olmasa bile, hukuksal sorunları uyuşmazlık çıkmadan öngörebilme ve sorunu çözme arayışına girmiştir. Bu nedenle önleyici danışmanlık hizmeti anlayışı yaygınlaşmış, sadece ‘hukuku problemin olması halinde avukata danışma’ anlayışından vazgeçilmiştir.

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı Hizmetleri

 • Ticaret hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Genel kurul toplantıları yapılması
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşme hazırlanması
 • Due diligence
 • Sermaye artırımları ve azaltılması
 • Şirket birleşmeleri ve devralmaları
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Ulusal ve yabancı şirket kuruluşu
 • Yabancı şirketlerin Türkiye İstanbul şubesi kuruşu

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

Ticaret hukuku, ekonomik faaliyetlerin güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, ticari işletmelerin ve tüccarların tüm faaliyetlerini düzenleyen kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu alan, şirketlerin kuruluşundan birleşme ve devralma işlemlerine, ticari sözleşmelerin hazırlanmasından uyuşmazlıkların çözümüne kadar geniş bir yelpazede hukuki hizmetleri kapsar.

Akkaş Hukuku Bürosu olarak, 1992 yılından bu yana, ticaret hukuku alanında derin bilgi ve tecrübemizle müvekkillerimize şirket danışmanlığı, sözleşme hazırlama ve inceleme, rekabet hukuku danışmanlığı gibi hizmetler sunmaktayız. Ayrıca, iflas ve konkordato süreçlerinin yönetimi, ticari uyuşmazlıkların çözümü konularında da profesyonel destek sağlamaktayız.

Ticaret hukuku avukatı olarak, müvekkillerimizin hukuki risklerini minimize etmek ve ticari faaliyetlerini güvence altına almak için çalışıyoruz. Ticaret hukuku nedir, ne tür işlere bakar, ticaret hukuku avukatı hizmetleri nelerdir gibi konularda daha fazla bilgi almak ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için İstanbul ticaret hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!