Faaliyetlerimiz

Taksirle Öldürme Suçu Unsurları, Cezası

Ceza avukatlarımız taksirle öldürme suçu unsurları, cezası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Ceza davalarına ilişkin olarak ceza avukatı kadromuz; şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Taksirle Öldürme Suçu Unsurları, Cezası

Taksirle öldürme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlenmiş olup taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi için iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Bu suç tipi ile yasaklanan fiiller ölüm neticesine sebebiyet veren ve dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden her türlü fiillerdir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan çıkarılması gereken anlam, böyle bir yükümlülüğün varlığına rağmen kişinin gerekli önlemleri almaması veya kendisinden beklenilen özeni ifa etmemesidir.

Taksirle Öldürme Suçu Mağduru

Bu suçun mağduru yalnızca gerçek kişilerdir.

Taksirle Öldürme Suçunun Faili

Bu suçun faili yalnızca gerçek kişiler olabilir

Taksirle Öldürme Suçunda Korunan Hukuki Değer

Yaşama hakkı korunmaktadır.

Taksirle Öldürme Suçunun Unsurları

Kişinin neticeye yönelik bir iradesi bulunmaması gerekir. Fail, ölüm neticesini istememiş ancak dikkatsizliği, özensizliği sonucu öngörülebilir neticeden sorumlu tutulması söz konusu olur.

Fiil ile ortaya çıkan zarar arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. İlliyet bağı esasen failin fiili ile neticesi arasındaki nedensellik ilişkisidir. Neticenin meydana gelmesinde mağdur veya başka bir kişinin taksirli davranışının da etkili olması hali söz konusu olması mümkündür.

Bu durumda, diğer taksirli davranışın nedensellik bağını kesip kesmediğine bakılacaktır. Nedensellik bağı kesilmediği sürece failin sorumluluğunu ortadan kalkmayacak ve taksirin niteliği değişikliğe uğramayacaktır.

Suçun unsurlarından bir diğeri ise neticenin öngörülebilir olmasına rağmen fail tarafından öngörülememiş olmasıdır. Nedensellik bağının yanı sıra netice, faile objektif olarak yüklenilebilir durumda olmalıdır. Fail, fiili nedeniyle bu şart gerçekleştirilmeden cezalandırılamayacaktır.

Taksirle Öldürme Suçu ve Haksız Tahrik

Yargıtay kararları taksirle yaralama suçunda haksız tahrik hükümlerinden yararlanılmayacağı yönündedir.

Taksirle Öldürme Suçu ve Teşebbüs

Teşebbüs, failin suç işlemek kaydıyla icra hareketine başlaması, suçun kendi elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması anlamına gelmekte olup, yalnızca unsurun kast olduğu suçlar için söz konusu olabilir.  Taksirle öldürme suçunda manevi unsur taksir olduğu için teşebbüs hükümleri uygulanmayacaktır.

Taksirle Öldürme Suçunda Zincirleme Suç

Kastın olmaması sebebiyle zincirleme suç hükümleri taksirle öldürme suçunda uygulama alanı bulmayacaktır.

Taksirle Öldürme Suçunda İştirak

TCK’nın 40. maddesi hükmüne göre taksirle işlenen suçlarda da iştirak mümkündür. Suçun iştirak halinde işlenmesi halinde herkes kendi kusurundan nedeniyle kusurları oranında sorumlu olacaktır.

Şahsi Cezasızlık ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Haller

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçunda, taksirle yaralama suçuna ilişkin TCK düzenlemesine paralel olarak şahsi cezasızlık sebebi ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep hükümleri geçerli olacaktır.

Bu halde münhasıran failin kişisel ve ailevi durumunun, artık bir ceza verilmesini gereksiz kılacak derecede etkilenmiş olması halinde faile ceza verilmez, bilinçli taksir halinde ise ceza yarıdan altıda birine kadar indirilebilir.

Taksirle Öldürme Suçu Unsurları Cezası

Taksirle Öldürme Suçu Unsurları, Cezası için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ceza avukatı kadrosu cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve taksirle öldürme suçu unsurları, cezası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!