Faaliyetlerimiz

Tahliye Taahhütnamesi Ve Geçerlilik Şartları

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Tahliye Taahhütnamesi Ve Geçerlilik Şartları Davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Tahliye taahhütnamesi, mal sahibinin kiracısını belirli bir tarihte taşınmazdan çıkarmayı taahhüt ettiği yazılı bir beyandır. Türk Borçlar Kanunu’nun özel hükümleri çerçevesinde, kiracıyı korumak amacıyla tahliye işlemleri genellikle zorlu ve uzun süreçler içerebilir. Ancak, tahliye taahhütnamesi, belirli şartların sağlanması halinde, kiraya verene kira sözleşmesini sonlandırma imkanı sağlar.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, mal sahibinin kiracısını belirli bir tarihte taşınmazdan çıkarmayı taahhüt ettiği yazılı bir beyandır. Bu taahhütname, belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda kira sözleşmesini sonlandırma hakkı tanır.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhütnamesinin yasal dayanağı Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesinin 1. Fıkrasıdır. Ancak, bu taahhütname düzenlenirken bazı geçerlilik şartlarına dikkat edilmelidir:

Yazılı Olma Şartı: Tahliye taahhütnamesi mutlaka yazılı olarak düzenlenmelidir. Bu, ispat kolaylığı sağlar ve hukuki geçerliliği artırır.

Serbest İradeye Dayanma Şartı: Tahliye taahhütnamesi, mal sahibinin serbest iradesiyle düzenlenmelidir. Herhangi bir baskı veya tehdit altında yapılmamış olmalıdır.

Kira Sözleşmesinden Sonra Düzenlenmiş Olma Şartı: Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinden sonra ve kiralayanın taşınmazı kullanmaya başladıktan sonra düzenlenmelidir. Bu, kiralayanın korunması ve manipülasyonların önlenmesi amacıyla gereklidir.

Tahliye taahhütnamesi düzenlenirken bu şartlara dikkat edilmesi, hem hukuki geçerliliği sağlar hem de taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önler.

Tahliye Taahhütnamesi Ve Geçerlilik Şartları Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!