Faaliyetlerimiz

Sigorta Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz sigorta dolandırıcılığı suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Sigorta Dolandırıcılığı Suçunun Unsurları

Sigorta dolandırıcılığı suçu, genel kastla işlenebilen ve serbest hareketle gerçekleşebilen bir suç türüdür. Bu suç, çoğunlukla sahte trafik kazası tespit tutanakları düzenlenerek işlenir. Ayrıca, sigortalanan bir mekanın yangın veya başka bir şekilde zarara uğratılması, sigorta şirketinden sigorta bedeli talep etme yoluyla da sıkça karşılaşılan bir dolandırıcılık yöntemidir. Sahte belgelerle sigorta şirketinden bedel talep etmek, sigorta dolandırıcılığı suçunu oluşturur.

Dolandırıcılık suçunun işlenebilmesi için, failin hileli davranışlarla bir kişiyi kandırıp zarara uğratması, kendi veya başkasının çıkarına hizmet etmesi gerekir. Hile, ağır, yoğun ve ustaca bir şekilde yapılmış olmalı, mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte olmalıdır. Sigorta dolandırıcılığı suçunda kullanılan hileli davranışlar, mağduru yanıltacak ve sonucunda sigorta bedeli talep edilecek şekilde olmalıdır.

Sigorta edenin dolandırılması, Türk Ceza Kanunu‘nun 158/1-k maddesinde nitelikli bir durum olarak kabul edilmiştir. Suçun oluşması için zararın gerçekleştiğini iddia ederek sahte belgelerle sigorta şirketinden sigorta bedeli almak gerekmektedir. Sigorta bedelini alabilmek için sigorta edilen malın tahrip edilmesi, yakılması veya bozulması gibi zarar verici eylemler, dolandırıcılık suçunu oluşturur. Bu suç, sigorta edenin veya sigorta bedelini alacak kişinin kimliği veya sigorta türüne bakılmaksızın işlenebilir.

Sigorta Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

Sigorta dolandırıcılığı suçları sadece araç sigortalarında değil, sağlık, hayat, ferdi kaza gibi farklı sigorta türlerinde de görülebilir. Sigorta şirketinin ödemesi gerekmeyen bir hasarı ödetecek şekilde yanlış bilgi verilmesi, önemli bilgilerin gizlenmesi veya kasıtlı olarak hasara sebep olunması gibi yanıltıcı uygulamalar gözlemlenmektedir.

Suça iştirak da mümkündür; sigorta eksperi, tamirhane sahibi ve araç sahibi gibi kişilerin anlaşarak sigorta bedelini hileli yollarla almaları durumunda suça iştirak etmiş olabilirler.

Sigorta Dolandırıcılığı Suçuna Teşebbüs Hükümleri

Sigorta dolandırıcılığı suçunun teşebbüs aşamasında kalması da mümkündür. Bu durumda, sigorta bedelini almak amacıyla gerekli evrakların sigorta şirketine sunulmuş olması gereklidir.

Örneğin, sanığın iddia ettiği hırsızlık olayına ilişkin çeşitli tutarsız beyanlarda bulunması, çalındığı iddia edilen malın başka bir yerde bulunması gibi durumlar, suçun teşebbüs aşamasında olabileceğini gösterir.

Sigorta Dolandırıcılığı Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, suçu işleyen kişinin daha sonra pişmanlık duyması, suçun olumsuz etkilerini düzeltme ve ceza adaletine olumlu katkıda bulunma durumunda uygulanabilir. Ancak, sigorta dolandırıcılığı suçu tamamlandıktan sonra etkin pişmanlık hükümleri uygulanamaz. Teşebbüs aşamasında kalan suçlarda, zararın giderilmesi durumunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir.

Sigorta Dolandırıcılığı Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), sanığın belirli şartları yerine getirmesi durumunda verilen bir hüküm türüdür. Zararın giderilmesi şartıyla sigorta dolandırıcılığı suçu için HAGB kararı alınabilir.

Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, hapis cezasının yerine veya birlikte uygulanabilen bir ceza türüdür. Sigorta dolandırıcılığı suçu nedeniyle hükmedilen ceza miktarı 1 yılı aşarsa, adli para cezasına çevrilemez. Ancak, cezanın miktarının 1 yıl veya daha altına düşebileceği durumlarda adli para cezasına çevrilebilir.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaştırma

Sigorta dolandırıcılığı suçu, şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Mağdurun şikayet hakkı, dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır. Bu suç için dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Uzlaştırma prosedürü bu suç için geçerli değildir.

Bu bilgiler ışığında, sigorta dolandırıcılığı suçlarıyla ilgili yargılama süreçlerinde dikkate alınması gereken unsurlar ve uygulanabilir hükümler açıklanmıştır.

Sigorta Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve sigorta dolandırıcılığı suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!