Faaliyetlerimiz

Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğu

İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğu ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Avukatlarımız satıcının ayıplı maldan sorumluluğu davaları konusunda 1992 yılından bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Hangi Hallerde Mümkündür?

Borçlar Kanunu’nun 194. maddesine göre alıcıya karşı “satıcının” sorumluluğu bulunmaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4 ve 4/A maddelerin 3. fıkralarına göre ayıplı maldan dolayı tüketiciye karşı, satıcı, bayi, acente, bağlı kredi veren ve mallarda, imalatçı, üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Tüketiciye karşı malın imalatından başlayarak tüketicinin eline geçene kadar ki aşamalardaki herkes sorumludur. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ile getirilen sorumluları genişleten hüküm ile tüketicinin haklarının karşılanması sağlanmak istenmiştir.

Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğu

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Md 4: İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ve kullandırdığı kredi miktarı ile sınırlıdır.

Konut finansmanı kuruluşları tarafından 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre verilen kredilerin devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır.

Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğu ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve tüketici hakları avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!