Faaliyetlerimiz

Resmen Teslim Olunan Mala El konulması ve Bozulması Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Ceza avukatlarımız, Türk Ceza Kanunu‘nun 290. maddesi çerçevesinde düzenlenen resmen teslim edilen mala elkonulması ve bozulması suçunun unsurları ile hukuki süreç hakkında danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması Suçunun Maddi Unsurları

Maddenin birinci fıkrasında, hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkonulması suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim edilen taşınır malların alınması veya tahrip edilmesi durumları belirtilmiştir. Suçun oluşabilmesi için teslim işleminin hukuken geçerli ve yöntemine uygun biçimde gerçekleştirilmiş olması gereklidir.

Suçun Unsurları

  • Malın hacizli, rehinli, veya elkoyma işlemine tabi olması,
  • İcra dairesince alacaklıya ve alıcıya teslim edilen taşınmazın haklı bir sebep olmaksızın tekrar elkonulması,
  • Suç tarihinde malı elinde bulunduran muhafızın görevinin hukuken sürmesi.
Teslim Olunan Mala Elkonulması

Adli Para Cezası, Erteleme ve HAGB

Hapis cezası 1 yıl veya altında olduğunda, suç adli para cezasına çevrilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi gibi hukuki süreçler de uygulanabilir.

Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması Suçunun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Suç, şikayete tabi olmadığından savcılık tarafından resen soruşturulur. Herhangi bir şikayet süresi bulunmaz ve şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesine neden olmaz. Dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Uzlaşma bu suç için geçerli değildir. Asliye ceza mahkemesi, resmen teslim edilen mala elkonulması ve bozulması suçu davalarını görür.

Soruşturma ve Kovuşturma Aşamaları

Soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Kovuşturma aşamasında basit yargılama usulü uygulanarak yargılama yapılabilir.

Resmen teslim edilen mala elkonulması ve bozulması suçu, hükmen hak sahiplerine yapılan teslimatlara karşı işlenen ciddi bir suçtur. Hukuki süreçte gerekli unsurlara dikkat edilerek etkili bir yargılama sağlanmalı ve suçun önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!