Faaliyetlerimiz

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu (Yedieminliği suistimal)

İstanbul ceza avukatı kadromuz muhafaza görevini kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Türk Ceza Kanunu‘nun 289/1. maddesinde düzenlenen muhafaza görevini kötüye kullanma suçu, malın resmen teslim edilen kişi tarafından, teslim amacı dışında kullanılması durumunu öngörmektedir.

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Maddi Unsurları

Suçun oluşabilmesi için, resmen teslim edilen rehinli, hacizli veya elkonulmuş mal üzerinde, teslim amacı dışında tasarrufta bulunulması gerekmektedir. Suç türleri arasında, muhafaza görevini kasten veya taksirle kötüye kullanma ayrımı yapılmıştır.

Hukuki Süreç

  • Malın resmen ve fiilen teslim edilmiş olması,
  • Muhafaza görevinin hukuken sürüyor olması,
  • Teslim amacı dışında mal üzerinde tasarrufun olması.

Hukuka Aykırılık Koşulları

  • Yedieminlik görevini dayanağı olan işlemin hukuka uygun olması,
  • Suç tarihinde yedieminlik görevinin hukuken devam etmesi.

Suçun hukuka aykırılık öğeleri, yedieminin görevlendirilmesi ve resmi teslimatın hukuken geçerli olması gerektiğini vurgular. Hukuka uygun görevlendirme olmadan veya teslimat usulüne aykırı olarak yapılan işlemler, suçun oluşumunu engeller.

Etkin Pişmanlık Hükümleri: Maddenin ikinci fıkrasında etkin pişmanlık hükümlerine yer verilmiştir. Suçun konusunu oluşturan malın kovuşturma başlamadan önce geri verilmesi veya bedelinin ödenmesi durumunda cezada indirim yapılabilir.

Adli Para Cezası, Erteleme ve HAGB: Hapis cezasının 1 yıl veya altında olması durumunda adli para cezasına çevrilebilir. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) veya cezanın ertelenmesi mümkün değildir.

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

Hukuki Değerlendirme

Suç, güveni kötüye kullanma suçunun özel bir formunu oluşturur. Yedieminin görevi, malı muhafaza etmek ve istendiğinde aynen iade etmektir. Suçun maddi unsuru, teslim edilen malın teslim amacı dışında kullanılması şeklinde tanımlanmıştır.

Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu, hukuka uygun görevlendirme ve resmi teslimatın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir suçtur. Hukuki süreçte dikkatli bir değerlendirme yapılmalı ve suçun unsurları titizlikle incelenmelidir.

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve muhafaza görevini kötüye kullanma suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!