Faaliyetlerimiz

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Avukatlarımız miras hukuku, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasçılık belgesinin iptali davası, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, tenkis davası ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Konu Başlıkları

İstanbul miras avukatı ekibimiz miras hukuku konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; miras hukuku ile ilgili davalarda, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması hizmetleri vermektedir.

İstanbul miras avukatlarımız ayrıca mirasçılık belgesinin iptali davası, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, veraset ve intikal işlemleri, veraset vergisi, izaleyi suyu davası, ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz mirasçılık belgesinin iptali davalarında müvekkillerimize hukuki hizmet vermektedirler. Kişilerin yaşam süreleri boyunca edinmiş olduğu malların öldükten sonra ne olacağı hususu Miras Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır.

Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, ölenin mirasının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır.

Miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda miras bırakanın malları üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı denmektedir. Bu kişilerin kimler olacağı; miras bırakanın ölmeden önce düzenleme yapmış olup, olmamasına göre değişebilmektedir.

Bir kimsenin ölümünden sonra arkasında bırakmış olduğu mirasın kimlere ve ne oranda kaldığını gösteren, kişilerin ölen kimsenin mirasçısı olduğunu gösteren belgeye Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) denmektedir.

Bu mirasçılık belgesi yasal mirasçı veya atanmış mirasçılardan herhangi birinin talebi üzerine mahkeme aracılığıyla dava açılarak Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabileceği gibi, noter vasıtasıyla da edinilebilmektedir.

Mirasçılık Belgesinin Doğru Olduğu Hususu Bir Karinedir

Mirasçılık belgesinin doğru olduğu hususu bir karinedir. Yani aksi ispat edilinceye kadar belgede yer alan kişilerin mirasçı olduğu kabul edilmektedir.

Ancak bunun aksi düşünülüyorsa yani mirasçılık belgesinde bir takım yanlışlıkların olduğu, mirasçılık belgesinde yer alan mirasçıların ve/veya bunların miras paylarının tam ve doğru bir şekilde gösterilmediği düşünülüyorsa, mirasçılık belgesinin iptalinin istenmesi gerekmektedir.

Mirasçılık belgesinin iptali; Mirasçılık Belgesinin İptali Davasının açılması yoluyla istenmektedir. Bu dava ile; bir takım yanlışlıklar bulunan, gerçeğe aykırı bilgiler içeren mirasçılık belgesinin iptali amaçlanmakta olup, davanın talep kısmında sadece mirasçılık belgesinin iptali istenebileceği gibi, mirasçılık belgesinin iptaline ek olarak yeniden mirasçılık belgesinin düzenlenmesi de istenebilmektedir.

Mirasçılık belgesinin iptali davası hasımlı dava (yani karşı tarafı olan dava) türlerindendir. Dolayısıyla belgenin yanlış olduğunu düşünen kişi tarafından diğer tüm mirasçılara karşı açılması gerekmektedir.

Bu davada davacı taraf; mirasçı olabileceği gibi, iptali istenen mirasçılık belgesine göre mirasçı olmayan ancak mirasçı olması gerektiğini düşünen kişi de olabilir. Bu dava her türlü delille ispat edilebilmektedir.

Dolayısıyla mahkeme davanın açılması ile birlikte tüm delilleri inceleyecek, davacı ve davalının iddia ve savunmaları ile bunların gösterdikleri deliller inceleyecek, gerekirse davalı mirasçıları dinleyecek ve ona göre kararını verecektir.

Mirasçılık belgesinin doğru olduğu aksi karşı tarafça ispat edilinceye kabul edildiği için, bu belgenin geçersizliği her zaman ileri sürülebilmektedir. Yani bu dava herhangi bir süreye tabi olmadan her zaman açılabilmektedir.

Ayrıca bu dava da görevli mahkeme zannedilenin aksine Sulh Hukuk Mahkemeleri değil Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Yetkili mahkeme ise vefat eden kişinin en son yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul miras avukatı kadrosu vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi işlemlerini takip etmektedirler.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve Mirasçılık Belgesinin İptali Davası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!