Faaliyetlerimiz

Mala Zarar Verme Suçu, Cezası

Ceza avukatlarımız mala zarar verme suçu konusunda 1992 yılından beri müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Ceza davalarına ilişkin olarak ceza avukatı kadromuz; şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

Mala zarar verme suçu, hırsızlık, dolandırıcılık gibi malvarlığına karşı işlenen suçlardandır. Türk Ceza Kanunu’na göre başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Görüldüğü üzere mala zarar verme suçu birçok şekilde işlenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer husus ise mala zarar verme suçunun basit hallerinde mağdurun şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yürütüleceğidir.

Mağdurun şikayeti yoksa, ilgili makamlar işlem yapamayacaklardır. Öte yandan sahipli hayvanlara verilen zararlar nedeniyle de bu suçun oluştuğu unutulmamalıdır.

Mala zarar verme suçu bakımından şikayet süresi diğer şikayete tabi suçlarda olduğu gibi failin ve fiilin öğrenilmesinden itibaren altı aydır. Suç için zamanaşımı ise her halükarda sekiz yıldır.

Mala zarar verme suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Diğer bir anlatımla kişi suçu bilmeli ve istemelidir. Aksi halde, yani suçun taksirle işlenmesi durumunda suç oluşmayacaktır. Bu durumda mağdur, genel hükümlere göre maddi manevi tazminat davası açabilecektir.

Mala Zarar Verme Suçu Avukatı

Suçun daha fazla ceza gerektiren nitelikli halleri de söz konusudur. Buna göre bu suçun kamu kurum ve kuruluşlarına ait;

  • Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya
  • Kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya
  • Diğer eşya hakkında, yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında
  • Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında
  • Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında
  • Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında
  • Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında
  • Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak işlenmesi

halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Mala Zarar Verme Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz, müşterilerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için hukuki bilgi ve tecrübemizi kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında en iyi sonuçları elde etmek ve müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve ceza davaları ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!