Faaliyetlerimiz

Kira Bedelinin Tespiti Davası

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Kira Bedelinin Tespiti Davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Kira bedelinin tespiti davası, kiracı ve kiralayan arasında kira bedelinin belirlenmesi konusunda anlaşmazlık olduğunda ortaya çıkan bir hukuki süreçtir. Bu dava türünde dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar şunlardır:

Dava Şartları

Taraflar arasında yazılı veya sözlü bir kira sözleşmesinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca, her iki tarafın da dava açmada hukuki yararının olması gerekmektedir.

Dava Kimler Tarafından Açılabilir?

Kira bedelinin tespiti davasını kiracılar veya kiralayanlar açabilir. Kiracılar fazla olan kira bedelini düşürmek, kiralayanlar ise düşük kira bedelini artırmak için bu dava yoluna başvurabilirler.

Yetkili Mahkeme

Kira bedelinin tespiti davası, genellikle davalının ikametgahı veya gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Dava Zamanı

Anlaşmazlık olması durumunda, yenilenen kira sözleşmelerinde veya kira dönemlerinde kira bedelinin belirlenmesi gerekiyorsa, kira bedelinin tespiti davası açılabilir.

Kira Bedelinin Belirlenmesi

Kira bedeli, taraflar arasında anlaşma olması durumunda belirlenir. Anlaşmazlık durumunda, mahkeme tarafından tarafların ve kiralananın durumu göz önüne alınarak adil bir şekilde belirlenir.

Harç ve Masraflar

Kira bedelinin tespiti davalarında aylık kira farkı üzerinden nisbi harç alınır. Harç, tespit edilen kira bedelinin artışıyla belirlenir.

Vekalet Ücreti

Her iki tarafın avukat masrafları da dikkate alınır. Bu ücret, tespit edilen kira bedeline göre belirlenir.

Yargıtay İçtihatlarına Göre Kararlar

Yargıtay’ın belirlediği yöntem ve kriterlere uygun olarak kira bedeli belirlenmelidir.

Kira bedelinin tespiti davası, hukuki ilişkilerin netleştirilmesi ve anlaşmazlıkların çözülmesi için önemlidir. Mahkeme, adil bir şekilde tarafların durumunu göz önünde bulundurarak kira bedelini belirlemelidir.

Kira Bedelinin Tespiti Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!