Faaliyetlerimiz

Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz kasten öldürmeye teşebbüs suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Kasten Öldürmeye Teşebbüsün Unsurları Nelerdir?

Kasten öldürmeye teşebbüs, bir failin insan hayatına yönelik kasıtlı bir eylemi gerçekleştirmeye teşebbüs etmesi durumunu ifade eder. Bu suç, failin kasten öldürme eylemi için girişimde bulunmasına rağmen, ölüm sonucunun gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkar. Kasten öldürme suçu, neticeye bağlı bir suç olup, teşebbüs aşamasında kalan durumları içerir.

Uygulamada, kasten yaralama suçu ile kasten öldürmeye teşebbüs arasındaki ayrım genellikle failin kastındaki farklılık üzerinde odaklanır. Kasten yaralama suçunda fail, daha hafif bir sonuç olan yaralama niyetiyle hareket ederken, kasten öldürmeye teşebbüs suçunda ise failin amacı ölüme ulaşmaktır. Mahkeme kararlarında, bu kast farkının belirlenmesi önemli bir tartışma konusu olmuştur.

Kasten öldürmeye teşebbüs, TCK‘nın 35. maddesi uyarınca suça teşebbüs kavramına dayanır. Fail, icra hareketlerine başlasa da elinde olmayan sebeplerle suç tamamlanmazsa veya icra hareketleri tamamlansa da dış etkenler nedeniyle ölüm gerçekleşmezse, kasten öldürmeye teşebbüs söz konusu olur.

Ceza hukukunda, kasten öldürmeye teşebbüs suçunun cezası, suça teşebbüs hükümleri ile insan öldürme suçunun hükümlerinin birlikte uygulanmasıyla belirlenir.

Kasten öldürmeye teşebbüsün unsurları arasında en önemlisi failin kasti niyetidir. Failin kastı, suçun tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Kasten öldürmeye teşebbüs hükümlerinin belirlenmesinde, failin davranışları, olay öncesi, olay sırası ve olay sonrasındaki tutumu göz önüne alınmalıdır.

Yargıtay’ın belirlediği kriterlere göre, taraflar arasındaki husumet, kullanılan aracın öldürmeye elverişliliği, mağdur üzerindeki etki, darbelerin vurulduğu bölgenin önemi ve failin davranışları gibi faktörler dikkate alınarak somut olayın özelliğine göre kasten öldürmeye teşebbüs hükümleri belirlenir. Ancak, her olay farklı olduğundan, belirlenen kriterlerin sınırlayıcı olmadığı ve yargıcın olaya özgü değerlendirme yapması gerektiği unutulmamalıdır.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Cezası

Kasten öldürme suçu, basit (TCK m.81) ve nitelikli haller (TCK m.82) göz önüne alınarak cezalandırılan bir suçtur. Kasten öldürme suçuna teşebbüs durumunda, failin cezası, teşebbüs ettiği halin basit veya nitelikli olmasına bağlı olarak belirlenir.

  1. Basit Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüsün Cezası: Kasten öldürme suçunun temel/basit şekline teşebbüs halinde, failin cezası 9 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasıdır.
  2. Nitelikli Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüsün Cezası: Kasten öldürme suçunun nitelikli hallerine teşebbüs durumunda, failin cezası 13 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezasıdır. Nitelikli haller, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, yangın, su baskını, tahrip gibi durumları içerir.

Örneğin, töre saikiyle hareket ederek kasten öldürmeye teşebbüs eden fail, ölüm gerçekleşmemişse 13 ila 20 yıl arasında hapis cezası alabilir.

Haksız Tahrik İndirimi: Haksız tahrik, mağdurun faili öfkelendiren bir eylemi sonucunda suç işlemesidir. Kasten öldürmeye teşebbüs suçunun haksız tahrik altında işlenmesi durumunda, failin cezasında indirim yapılır. Haksız tahrik, belirli şartların sağlanmasıyla uygulanabilir ve bu durumda ceza, haksız tahrikin ağırlığına bağlı olarak 1/4 ile 3/4 oranında indirilebilir.

Meşru Müdafaa (Savunma): Meşru müdafaa, failin kendini koruma amacıyla orantılı bir şekilde savunma hakkını kullanmasıdır. Kasten öldürmeye teşebbüs suçunda meşru müdafaa halinde, faile ceza verilmez.

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Adli para cezası, hapis cezası yerine veya birlikte uygulanabilir. Ancak, kasten öldürmeye teşebbüs suçu hapis cezasını gerektirir ve adli para cezasına çevrilemez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, haksız tahrik uygulanan durumlar için 2 yıl veya altındaki hapis cezalarında mümkündür.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma: Kasten öldürmeye teşebbüs suçu, uzlaşmaya tabi değildir ve şikayetle düşmez. Suçun zamanaşımı süresi genellikle 25 yıldır.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve kasten öldürmeye teşebbüs ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!