Faaliyetlerimiz

Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz kanunlara uymamaya tahrik suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Kanunlara uymamaya tahrik suçunun oluşması için, failin halkı kanunlara uymamaya tahrik etmesi gerekmektedir. Halk kavramı, belirsiz sayıda kişiyi ifade etmektedir.

Tahrik fiilinin “kamu barışını bozmaya elverişli” olması aranarak, bu suçun somut tehlike suçu olduğu vurgulanmıştır.

Fail, halkı kanuna uymamaya tahrik etmelidir. Kanunun tümü veya bir kısmına karşı gelmeye, koyduğu kurallara uymamaya, kanunun koyduğu ilkelere veya zorunluluklara aykırı tahrik söz konusu olacaktır. Tahrik, kışkırtma, harekete geçirme, sevketme, akılda olan veya olmayan bir hususun fiiliyata dökülmesi için uyarma anlamlarına gelmektedir. Tahrik edilen eylemlerin gerçekleşmiş olup olmamasının önemi yoktur. Bir kimsenin diğer kişileri etkilemesi ve bu sebeple hareket etmesi yeterlidir (Y16CD-K.2017/361).

Suçun Basın ve Yayın Yoluyla İşlenmesi: Kanunlara uymamaya tahrik suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır (TCK m.218). Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Kanunlara uymamaya tahrik suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 1 yıl veya altında olduğunda adli para cezasına çevrilebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Sanık hakkında hükmolunan cezanın belirli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması durumunda, denetim süresi içinde belirli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılmasına neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Kanunlara uymamaya tahrik suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilebilir.

Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu

Erteleme: Mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmemesi durumunda şartlı olarak vazgeçilmesidir. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda hakkında cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı: Kanunlara uymamaya tahrik suçu, şikayete tabi olmadığından savcılık tarafından resen soruşturulur. Şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesine neden olmaz. Olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır ve bu süre içinde her zaman soruşturulabilir.

Uzlaşma: Kanunlara uymamaya tahrik suçu, uzlaşma kapsamında değildir. Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaşma sağlaması durumunu ifade eder.

Görevli Mahkeme: Kanunlara uymamaya tahrik suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.

Bu düzenleme, kanunlara uymamaya tahrik suçunu daha etkili bir şekilde cezalandırmayı amaçlamaktadır. Suçun işlenmesi durumunda alınacak tedbirler, cezaların belirlenmesi ve yargılama süreçleri açısından net bir çerçeve sunmaktadır.

Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve kanunlara uymamaya tahrik suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!