Faaliyetlerimiz

Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz kamu görevlisinin ticareti suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Kamu Görevlisinin Ticareti Suçunun Unsurları

Madde metninde, kamu görevlilerinin ticaretini suç kapsamına alarak, görevlerinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanarak başkalarına mal veya hizmet satma girişiminde bulunanların cezalandırılmasını öngören bir düzenleme yapılmıştır.

Suçun tamamlanması için, mal veya hizmetin satılmış olması gerekmemektedir. Bu suç tanımıyla amaçlanan, kamusal faaliyetlere katılan veya kamu hizmetinden yararlanan kişilerin, kamu görevlisinin görevinin gerekliliklerine uygun olmayan bir şekilde işlem yapması durumunda, sunulan mal veya hizmeti satın almaya zorlanmamalarını sağlamaktır.

Adli para cezası, kamu görevlisinin ticareti suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının 1 yıl veya daha az olması durumunda uygulanabilir ve bu durumda hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı, kamu görevlisinin ticareti suçu nedeniyle hükmedilen 2 yıl veya daha az hapis cezası için geçerlidir. HAGB kararı, belirli bir denetim süresi içinde belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda cezanın ortadan kaldırılmasına olanak tanır.

Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmemesini ifade eder. Kamu görevlisinin ticareti suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının 2 yıl veya daha az olması durumunda, mahkeme erteleme kararı verebilir.

Suçun şikayet süresi bulunmamakla birlikte, savcılık tarafından resen soruşturulur. Şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesine neden olmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir.

Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu

Dava Zaman Aşımı

Dava zaman aşımı süresi, kamu görevlisinin ticareti suçu için 8 yıldır. Bu süre içinde suç her zaman soruşturulabilir, ancak süre geçtikten sonra soruşturma yapılamaz.

Uzlaşma, kamu görevlisinin ticareti suçu için geçerli bir yöntem değildir.

Kamu görevlisinin ticareti suçu nedeniyle açılan davalar, asliye ceza mahkemesi tarafından yargılanır. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında, ön ödeme hükümleri uygulanabileceği gibi, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı da alınabilir. Kovuşturma aşamasında basit yargılama usulü uygulanarak yargılama yapılabilir.

Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve kamu görevlisinin ticareti suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!