Faaliyetlerimiz

İstanbul Alkollü Araç Kullanma Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu ceza avukatı kadrosu her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma, alkollü araç kullanma suçu ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir. İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku konusunda edindikleri 25 yıllık tecrübe ve uzmanlık çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

İstanbul Alkollü Araç Kullanma Avukatı

Kişilerin irade yeteneğini etkilediğinden ya da tamamen kaldırdığından dolayı alkollü olarak araç kullanılması, belli şartların varlığında suç oluşturmaktadır. Öncelikle trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması, Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. Bu suç, farklı şekillerde işlenebilir. Alkollü araç kullanmak da bu ihtimallerden biridir. Türk Ceza Kanunu’na göre alkol ya da uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Dolayısıyla alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçunu oluşturmaktadır fakat alınan alkol, her zaman bu suçu oluşturmayabilir.

Normal şartlarda ticari araçlarda 20 (0.20), binek araçlarda ise 50 (0,50) promil ve üstü, aracın alkollü kullanıldığını göstermektedir. Bu durumlarda ehliyete el konulması, idari para cezası gibi bir takım yaptırımlar uygulanmaktadır.

Fakat aracın 100 (1,00) promil ve üstündeki bir alkol miktarı ile kullanılması durumunda yan yaptırımların yanında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu bakımından bir kamu davası da açılacaktır. Diğer bir anlatımla, 100 promil altında araç kullanmanın yaptırımları söz konusudur. Ehliyete belli süre ile el konulması bu duruma örnektir. Fakat 100 promil ve üstünde kullanımlarda ise artık durum şahsi değil, kamunun düzeninin bozulması nedeniyle kamusal bir nitelik kazanır.

Yargıtay kararları ile Adli Tıp Kurumu değerlendirmelerinde insanın bilincini, iradesini alkol bakımından belirleyen eşik değerlerinin bu şekilde olduğu kabul edilmektedir. Bu eşik değerlerine riayet edilmemesi durumunda kişiler idari para cezası ile ve aynı zamanda da hapis cezası ile karşılaşabilmektedirler.

İstanbul Alkollü Araç Kullanma Avukatı

Alkollü araç kullanma durumunda farklı neticeler oluşursa, bu suçlar ayrıca cezalandırılacaktır. Örneğin alkollü araç kullanılarak bir kişiye çarpılması halinde taksirle yaralama ya da taksirle öldürme suçları oluşabilecektir. Her somut olay, farklı özellikler barındırdığından buna göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Suçun alkol etkisinde işlendiği ispat edilemezse beraat kararı verilmesi gerekmektedir, bu durum Yargıtay kararı ile de sabittir.

Alkol etkisinde araç kullanma sonucunda farklı ihtimallere göre idari para cezası, yaptırımlar ile hapis cezası söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle sürecin bir ceza hukuku avukatı ile yürütülmesi tavsiye edilmektedir.

Türkiye’de Ceza Yargılaması

Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Ceza avukatlarımız ayrıca Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına ve mahkemelerce verilen tutuklama kararlarına itiraz etmekte, temyiz dilekçesi hazırlamakta ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar. Ceza hukukunda uzman avukatlarımız; Alkollü Araç Kullanma, Dolandırıcılık, Gümrük Kaçakçılığı, Güveni Kötüye Kullanma, Kredi Kartı Dolandırıcılığı, Mala Zarar Verme, Taksirle Yaralama ve Vergi Kaçakçılığı ile ilgili suçlamalarda ve ceza davalarında savunma hazırlamakta ve duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

İstanbul Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

  • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
  • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
  • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
  • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
  • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
  • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
  • Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
  • Temyiz dilekçesi hazırlanması
  • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması

Alkollü Araç Kullanma Avukatı için Bize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu‘na ve alkollü araç kullanma avukatı  kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!