Faaliyetlerimiz

İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz İnşaat Yıkım Kurallarına Uymama ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu, Türk Ceza Kanunu‘nun 176. maddesinde “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir:

İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama

Madde 176 – (1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

İnşaat Yıkım Kurallarına Uymama Suçun Unsurları

Maddenin gerekçesine göre, suç inşaat veya yıkım faaliyetinden sorumlu olan kişinin, bu faaliyet esnasında insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli tedbirleri almaması halinde oluşur. Suç, somut bir tehlike suçu olup, zararın meydana gelip gelmemesi aranmaz. Ancak, tedbirlerin alınmaması sebebiyle zarar meydana gelirse, failin kast veya taksirine göre ayrı bir cezalandırma yapılır.

Adli Para Cezası, Erteleme ve HAGB

Hapis cezasının 1 yıl veya daha az olması durumunda adli para cezasına çevrilebilir. Hükmedilen ceza 2 yıl veya daha az ise, mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) veya cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.

Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Suç, şikayete tabi olmadığından savcılık tarafından resen soruşturulur. Şikayetten vazgeçme durumu ceza davasının düşmesine neden olmaz. Dava zamanaşımı süresi 8 yıldır, ancak bu süre içinde dava açılırsa veya sonuçlandırılırsa zamanaşımı durur.

İnşaat Yıkım Kurallarına Uymama

Uzlaşma

Uzlaşma, inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu için geçerli bir yöntem değildir.

Soruşturma, Kovuşturma ve Görevli Mahkeme

Suç nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir. Soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı alınabilir. Kovuşturma aşamasında ise basit yargılama usulü uygulanabilir.

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu, toplum güvenliğini tehlikeye atan bir davranış biçimi olduğundan, hukuki süreçlerin titizlikle takip edilmesi önemlidir.

İnşaat Yıkım Kurallarına Uymama Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!