Faaliyetlerimiz

Hakaret Suçu Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler ve Sözler

İstanbul ceza avukatı kadromuz Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Hakaret suçuyla ilgili hükümler, Türk Ceza Kanunu‘nun 125. maddesinde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Temel ceza, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasını içermektedir. Kamu görevlisine karşı veya nitelikli durumlar söz konusu olduğunda, suç cezasının alt sınırı 1 yıldan az olamaz. Alenen işlenen hakaret suçlarında ise ceza 1/6 oranında arttırılır. Örneğin, sokak ortasında polise yönelik “gerizekalı” ifadesini kullanan bir kişi, kamu görevlisine hakaret suçundan en az 1 yıl hapis cezasına çarptırılacak ve aleniyet sebebiyle cezası 1/6 oranında artacaktır.

Hakaret Sayılan Kelimeler

Hakaret sayılan kelimeler ve sözlerin yasal bir listesi bulunmamakla birlikte, Yargıtay’ın yerleşik kararlarına dayanarak belirlenen bazı örnekler bulunmaktadır. Beddua niteliğindeki ifadeler, örneğin, “allah belanı versin” gibi sözler, hakaret suçuna neden olmaz. Ağır eleştiri mahiyetindeki ifadeler, örneğin, mahkeme hakimine yönelik sert eleştiriler, hakaret kapsamına girmemektedir. Kaba hitap ve nezaket dışı ifadeler de genellikle hakaret suçunu oluşturmaz.

Rahatsız edici kelimeler içeren sözler de hakaret suçu kapsamında değerlendirilmez. Ancak, hakaret suçunun oluşabilmesi için söz konusu davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerekmektedir. Bu durum, zaman, yer ve duruma bağlı olarak nispi bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşlara yönelik ağır eleştirilerin veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu kapsamında değerlendirilmemesi için, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte somut bir fiil veya olgu içermesi gerekmektedir (Y4CD-K.2021/27093).

Bu bağlamda, hakaret suçlarının cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, bireylerin onur, şeref ve saygınlığıdır. Hakaret suçu oluşturabilmek için, davranışın kişiyi küçük düşürme amacına yönelik somut bir eylem veya ifade içermesi gerekmektedir.
Hakaret Suçunda Sınırlar ve Ceza Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun temel hali, bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişiyi cezalandırmayı amaçlar. Hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Ancak, kamu görevlisine karşı işlenmesi veya belirli nitelikli hallerle işlenmesi durumunda cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler

Hakaret sayılan ve sayılmayan kelimeler, hakaret suçunun sınırları zaman, yer ve duruma göre değişebilen nispi bir suçtur. Ancak, Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, belirli kategorilerdeki sözler genellikle hakaret suçu kapsamında değerlendirilmez. Örneğin, beddua niteliğindeki kelimeler, eleştiri veya ağır eleştiri mahiyetindeki ifadeler, kaba hitaplar, nezaket dışı sözler, salt rahatsız edici ifadeler genellikle hakaret suçu teşkil etmez.

Beddua niteliğindeki sözler, örneğin “allah belanı versin” veya “allahından bul” gibi ifadeler, hakaret suçu kapsamında değerlendirilmez. Aynı şekilde, eleştiri mahiyetindeki sözler de, örneğin mahkeme hakimine yönelik “dosyaları okumuyorsunuz” şeklindeki ifadeler, genellikle hakaret suçu olarak değerlendirilmez.

Kamu görevlisine yönelik ağır eleştiriler de, özellikle ifade özgürlüğü bağlamında daha geniş bir hoşgörüyle karşılanabilir. Ancak, sözlerin açıkça kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını içermesi gereklidir.

Hakaret suçu, sadece sözlü olarak değil, yazılı, şekil, görüntü, el işareti veya mimiklerle de işlenebilir. Örneğin, bir kişinin çalışma masasına insan dışkısı koymak gibi fiiller de hakaret suçunu oluşturabilir.

Hakaret suçunda eleştiri, ağır eleştiri ve ifade özgürlüğü arasındaki denge önemlidir. Mahkemeler, sözlerin demokratik toplumda kabul gören sınırlar içinde ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğini dikkate almalıdır. İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun temelini oluşturan önemli bir ilkedir ve bu hak sınırlanırken ölçülülük ilkesine uyulmalıdır.

Sonuç olarak, hakaret suçunun sınırları belirli durumlarda nispi olabilir ancak somut bir fiil veya olgu isnadını içermeyen eleştiri veya rahatsız edici ifadeler genellikle bu suça dahil edilmez. İfade özgürlüğü, demokratik toplumun vazgeçilmez bir özelliğidir ve mahkemeler bu hakka saygı gösterirken ölçülülük ilkesine dikkat etmelidir.

Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!