Faaliyetlerimiz

Gürültüye Neden Olma Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz gürültüye neden olma suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Gürültüye Neden Olma Suçu ve Unsurları

Gürültüye neden olma suçu, başkalarının sağlığını olumsuz etkileyebilecek düzeyde yüksek gürültü çıkaran fiilleri suç olarak tanımlar. Suçun unsurlarının oluşup oluşmadığını belirlemek için gürültü kirliliğinin insan sağlığını tehdit edip etmediğine dair bir bilirkişi raporu alınmalıdır.

Mağdur ve Hedef Belirlenmeksizin Suç

Gürültüye neden olma suçunun ilginç bir özelliği, belli bir mağdurunun olmamasıdır; toplumda yaşayan herkes potansiyel mağdur olabilir. Bu suç, belirli bir kişiyi hedef almaksızın, genel bir tehdit oluşturur.

Hukuki Çerçeve ve Çevre Hakkı

Türk Ceza Kanunu‘nun 183. maddesi, gürültüye neden olma suçunu, ilgili kanunlara aykırı olarak başkalarının sağlığını etkileyebilecek düzeyde gürültü yapmak olarak tanımlar. Bu kanunlar, genellikle 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayalı düzenlemelerdir.

Anayasa’nın 56/1. maddesi, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu belirtir. Çevreyi koruma ve geliştirme yükümlülüğü, devlete ve vatandaşlara verilmiştir.

Yargıtay Uygulamasına Göre Çevresel Hükümler

Yargıtay, gürültüye neden olma suçunu değerlendirirken Anayasa’nın çevreyi koruma yükümlülüğüne vurgu yapar. Gürültüye karşı çevresel standartları belirleyen 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayalı yönetmeliklere uyulması gerektiğini vurgular.

Gürültüye Neden Olma Suçu

TCK’nın 183. Maddesi ve Elverişlilik Kavramı

Suçun oluşması için gürültünün başka bir kişinin sağlığını olumsuz etkilemeye “elverişli” olması gereklidir. Bu durum, insan sağlığını tehlikeye düşürme ihtimalini ifade eder ve somut zararın gerçekleşmesini beklemeksizin tehlikeli bir durumu içerir.

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hapis cezası 1 yıl veya daha azsa, adli para cezasına çevrilebilir. Hapis cezası 2 yıl veya daha azsa, hükmün açıklanması geri bırakılabilir veya ceza ertelenebilir.

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Gürültüye neden olma suçu, şikayete tabi olmayan bir suçtur. Bu nedenle, savcılık suçun araştırılmasını resen gerçekleştirir ve şikayet süresi bulunmaz. Dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Gürültüye neden olma suçu uzlaşma kapsamında değildir. Yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yürütülür ve soruşturma aşamasında kamu davasının ertelenmesi veya seri muhakeme usulü uygulanabilir.

Gürültüye Neden Olma Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve gürültüye neden olma suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!