Faaliyetlerimiz

Gizliliğin İhlali Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz gizliliğin ihlali suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Gizliliğin ihlali suçu, adli süreçlerin gizli olması gereken aşamalarında yapılan işlemlerin bilgi veya görüntülerinin ifşa edilmesiyle gerçekleşen bir suçtur. Bu suç, Türk Ceza Kanunu‘nun 285. maddesinde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir ve üç farklı şekilde işlenebilir:

  1. Soruşturmanın gizliliğini ihlal (TCK m.285/1-2),
  2. Kapalı yapılan duruşmanın gizliliğini ihlal (TCK m.285/3),
  3. Soruşturma ve kovuşturmada görüntü yayınlamak suretiyle masumiyet karinesini ihlal (TCK m.285/5).

Gizliliğin ihlali suçu, sadece adli süreçlerde geçerlidir ve idari soruşturmalarda bu suça dâhil edilmez.

Soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu (TCK 285/1-2): Bu suç, soruşturma aşamasında yapılan işlemlerin içeriğinin ifşa edilmesiyle gerçekleşir. Soruşturma işlemleri, savcılık veya emrindeki kolluk görevlileri tarafından gerçekleştirilen ifade alma, sorgulama, yakalama, arama gibi işlemleri kapsar. Ancak, soruşturma niteliğinde olmayan bilgi veya belgelerin ifşa edilmesi bu suçu oluşturmaz.

Kararların Gizliliğinin İhlali (TCK 285/2): Bu suç, soruşturma veya kovuşturma aşamasında alınan ve gizli tutulması gereken kararların veya bu kararların gereği olarak yapılan işlemlerin ifşa edilmesiyle gerçekleşir. Örneğin, fiziki takip kararı veya telefon dinleme kararı gibi kararların ifşa edilmesi bu suçu oluşturur.

Kapalı duruşma işlemlerinin gizliliğinin ihlali suçu (TCK 285/3): Bu suç, kanun gereği kapalı yapılması veya kapalı yapılmasına karar verilen duruşmalardaki bilgi veya görüntülerin ifşa edilmesiyle gerçekleşir. Bu suçun oluşması için, bilgilerin veya görüntülerin alenen ifşa edilmesi gerekmektedir.

Görüntülerin Yayınlanması Suretiyle Masumiyet Karinesinin İhlali (TCK 285/5): Bu suç, soruşturma veya kovuşturma aşamasında kişilerin suçlu olarak algılanmalarına neden olacak şekilde görüntülerin yayınlanmasıyla gerçekleşir.

Gizliliğin İhlali Suçu ve Cezası

Gizliliğin İhlali Suçunun Cezası (TCK 285): Gizliliğin ihlali suçu için öngörülen cezalar şu şekildedir:

  • Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır (TCK m.285/1).
  • Kararların gizliliğini ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır (TCK m.285/2).
  • Kapalı yapılan duruşmanın gizliliğini ihlal eden kişi, birinci fıkraya göre cezalandırılır (TCK m.285/3).
  • Görüntülerin yayınlanması suretiyle masumiyet karinesinin ihlali halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur (TCK m.285/5).

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Erteleme ve Adli Para Cezasına Çevirme: Gizliliğin ihlali suçu nedeniyle hükmedilen cezaların hükmünün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın ertelenmesi veya adli para cezasına çevrilebilmesi mümkündür.

Gizliliğin İhlali Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Avukatlar tarafından işlenen suçlar için ağır ceza mahkemesi görevlidir, diğer kişiler tarafından işlenen suçlar için ise asliye ceza mahkemesi yargılama yapar.

Gizliliğin İhlali Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve gizliliğin ihlali suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!