Faaliyetlerimiz

Fiyatları Etkileme Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz fiyatları etkileme suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Madde gerekçesine göre; suçun unsurları, esasen işçi ücretlerinin, besinlerin veya başka malların değerlerini etkilemek amacıyla yalan haber veya havadis yayınlanması veya diğer hileli yöntemlere başvurulmasıdır. Bu madde, serbest rekabet koşullarını koruma amacı güder ve fiyatların belirlenmesini ihlal eden hareketleri cezalandırmayı hedefler.

Borsalarda kabul edilen belge ve senetler hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yanıltıcı, yanlış, mesnetsiz bilgi verme, haber yayma veya yorum yapma fiilleri, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‘nun 47. maddesi uyarınca cezalandırılmaktadır. Bu nedenle, kıymetli evrakların fiyatlarını etkileme suçu için ayrı bir hüküm düzenlenmemiştir.

Suçun maddi unsuru, yalan haber veya havadis yaymak ve diğer hileli yollara başvurarak işlenir. Fail, bu eylemleri gerçekleştirerek işçi ücretlerinin, besin veya malların değerlerini yapay olarak düşürme veya artırma amacını taşımalıdır. Suç, bir tehlike suçu olduğundan, neticenin gerçekleşmesi beklenmez. Maddi unsurların gerçekleşmesi ve tehlikenin ortaya çıkması suçun tamamlanması için yeterlidir.

Fiyatları Etkileme Suçu

Madde ikinci fıkrasında, failin elde etmek istediği sonucun gerçekleşmesi durumunda cezanın artırılacağını belirtir. Bu, suçun daha ciddi bir halini işleyenlerin daha ağır cezalara çarptırılmasını sağlar.

Son fıkra, suçun işlenmesiyle haksız menfaat elde eden tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağını hükme bağlar.

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hapis cezasının 1 yıl veya daha az olması durumunda, adli para cezasına çevrilebilir. Hapis cezasının 2 yıl veya daha az olması durumunda ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Suç, şikayete tabi olmadığından savcılık tarafından resen soruşturulur. Şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesine neden olmaz. Olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır ve bu süre içinde her zaman soruşturulabilir.

Uzlaşma

Fiyatları etkileme suçu, uzlaşma kapsamında değildir. Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile mağdur arasında bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaşma sağlanması durumunu ifade eder.

Fiyatları Etkileme Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve fiyatları etkileme suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!