Faaliyetlerimiz

Fikri Mülkiyet Hukuku

Avukatlarımız fikri mülkiyet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Konu Başlıkları

İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatıyız

Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Sınai mülkiyet haklarında korumanın sağlanması için, ilgili patentin, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir. Bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, diğer haklara ilişkin tescil işlemleri ise Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır.

İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı

Fikri Mülkiyet Hukuku Hakkında

Kişilerin fikri çalışmalarının ürünleri maddi, manevi değer taşır. Günümüzde özellikle teknolojinin hızla ilerlemesi ve internetin hayatımıza hızlı bir şekilde girmesi ile fikri mülkiyet davalarında artış olmuştur.

Günümüzde;

 • çıkarılan bir müzik albümünün kopyalarının piyasaya sürülmesi,
 • basımı gerçekleşmiş kitapların merdiven altı alanlarda kopyalarının basılması,
 • keşfi yapılmış bir icadın başkaları tarafından kendi icatları gibi gösterilmesi,
 • belirli bir isme sahip olan markaya haksız yere sahip çıkılıp markanın değerinin düşürülmesi,
 • bir şarkı sözünün izinsiz kullanılıp hatta çoğaltılarak toplumla paylaşılması

çokça karşılaştığımız ve emek hırsızlığından farklı olmayan eylemlerdir.

Sınai mülkiyet haklarının, genelde tescil edilmiş hakkın sahibinin, uygulamada da daha çok hak sahibi firma ve kuruluşların hakkını korumaya yönelik olduğunu söylemek mümkündür.

Diğer taraftan, ülkelerin teknolojik gelişmişlik düzeyleri göz önüne alındığında, korunan hakların çoğunlukla gelişmiş ülkelerdeki firmaların hakları olduğu ve koruma sisteminin gelişmiş ülkeler lehine işlediğini de söylemek yanlış olmayacaktır.

Gelişmekte olan ülkeler, bu durumun özellikle teknoloji transferi konusunda kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etmektedirler.

Fikri mülkiyet hukuku; telif hakları (copyrights) olarak da bilinen fikir ve sanat eserleri ve sınai mülkiyet hakları şeklinde iki ana kategoriye ayrılmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hakkı

Fikri Mülkiyet Hakkı

“Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir. Fikri mülkiyet hakları, “Fikir ve sanat eserlerine ait haklar” veya kısaca “Telif hakları” olarak da adlandırılmaktadır.

Telif hakları, eser sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünlerinin üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakları ifade etmektedir.

Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Korunması için tescil ettirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Eserin kamuya sunulması ile koruma şartları kendiliğinden sağlanmış olur.

Kanunumuza göre; bir eserin sahibi onu meydana getiren kişidir. Bir eserin birden fazla sahibi olabilir. Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı eserin birlikte sahibidir. Ayrıca çizgi filmlerde animatör de eser sahipleri arasında sayılmıştır.

Müzik, sinema, ilim – edebiyat ve güzel sanat eserleri, prensip olarak eser sahibinin hayatı boyunca ve ölümünden sonra da 70 yıl süreyle korunmaktadır.”

Sınai Mülkiyet Hakkı

Sınai Mülkiyet Hakkı

Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Sınai mülkiyet haklarında korumanın sağlanması için, ilgili patentin, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir. Bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, diğer haklara ilişkin tescil işlemleri ise Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır.

Sınai Mülkiyet Hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Sınai mülkiyet hakkının türüne göre korunma süreleri:

 • Marka – 10 yıl (onar yıllık dönemler halinde süresiz olarak uzatılabilir)
 • Patent – 20 yıl
 • Faydalı Model – 10 yıl
 • Endüstriyel Tasarım – 5 yıl (beşer yıllık dönemler halinde 25 yıla kadar uzatılabilir)
 • Entegre Devrelerin Topoğrafyaları – 10 yıl
 • Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklar – 25 yıl (ağaçlar, asmalar ve patatesler için 30 yıl)

Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı Hizmetlerimiz

 • Marka, patent, faydalı model, tasarım başvurusu
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım başvurusuna itiraz
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım yenileme ve devir
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım adres ve ünvan değişikliği
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım rehin, lisans ve haciz
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

Fikri Mülkiyet Hukuku için Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul fikri mülkiyet hukuku avukatı olarak fikri ve sınai mülkiyet davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Avukatlarımız fikri mülkiyet hukuku davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul fikri mülkiyet hukuku avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!