Faaliyetlerimiz

Ecrimisil İhbarnamesinin İptali

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Ecrimisil İhbarnamesinin İptali ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Ecrimisil İhbarnamesinin İptali, işgal edenin kusur durumuna bakılmaksızın mal sahibinin işgalciden talep edebileceği haksız işgal tazminatı olarak da bilinir. Bu tazminat, özel mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin olduğu gibi kamuya ait taşınmazlara ilişkin de talep edilebilir. Kamu kurumları ve kuruluşlarına ait taşınmazlarda işgalci konumunda olan kişilere, idare tarafından hazırlanan taşınmaz tespit tutanağına dayanarak ecrimisil ihbarnamesi gönderilir. İhbarnamenin kesin ve uygulanabilir niteliği nedeniyle, hukuka aykırılığı iddiasıyla itiraz veya iptal davası açılabilir.

Ecrimisil ihbarnamesinin idari işlem niteliğinde olduğu ve dolayısıyla idari yargı denetimine tabi olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, ihbarnamenin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla başvurulan hukuki yollarda idari işleme karşı itiraz veya iptal prosedürlerine uygun davranılmalıdır.

Taşınmaz tespit tutanağının hukuka uygun olması gereklidir çünkü ihbarnamenin dayanağıdır. Tutanakta bulunması gereken bilgiler, öncelikle işgalin başlangıç tarihi, işgale veya kullanıma konu olan taşınmazın yüzölçümü, işgalcilerin bilgileri, kullanım amacı, ecrimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ve diğer gerekli bilgilerdir. Bu unsurlardan herhangi birinin eksik olması, tutanağın geçersizliğini ve dolayısıyla ihbarnamenin geçersizliğini beraberinde getirir.

İhbarnamede bulunması gereken unsurlar da dikkate alınmalıdır. İşgalciye ait bilgilerin yanı sıra taşınmazın adresi, işgale ilişkin bilgiler, ecrimisil bedeli ve talep edilen toplam bedel gibi unsurlar ihbarnamede yer almalıdır. Ayrıca, idare tarafından yapılan kararların yetkili komisyonlar tarafından alınması ve bu komisyonların mevzuata uygun şekilde toplanması gerekmektedir. Eksik üye sayısı veya çekimser oy kullanma gibi durumlar hukuka aykırılık oluşturur.

Ecrimisil Bedeli

Ecrimisil bedelinin tespitinde de dikkatli olunmalıdır. Taşınmazın özelliklerine uygun bir emsal araştırması yapılmalı, ilgili kurumların görüşleri alınmalı ve taşınmazın kullanımı göz önünde bulundurularak bedel belirlenmelidir. Ayrıca, ecrimisil bedelinde fahiş artış veya değişiklik yapılmamasına özen gösterilmelidir.

İhbarnamelerin hukuka uygunluğu konusunda idareye karşı itiraz yoluna da başvurulabilir. İtiraz dilekçesiyle düzeltme talebinde bulunulabilir ve idarenin cevabı beklenmelidir. Ancak, itirazın reddedilmesi durumunda dava açma süresi başlar ve idari mahkemelerde dava açılabilir.

Ecrimisil ihbarnamesinin hukuka uygunluğu konusunda dikkatli olunmalı ve gerektiğinde hukuki yollara başvurulmalıdır. İhbarnamenin dayanağı olan taşınmaz tespit tutanağı, ihbarnamede bulunması gereken unsurlar ve ecrimisil bedelinin tespiti gibi unsurların hukuka uygunluğu önemlidir. Bu unsurların eksik veya hatalı olması durumunda, idari yargıya başvurulmalı ve gerekli hukuki süreçler başlatılmalıdır.

Ecrimisil İhbarnamesinin İptali Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!