Faaliyetlerimiz

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz çocuğun soybağını değiştirme suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Çocuğun Soybağı Değiştirme Suçunun Unsurları ve Hukuki Açıklamalar

Madde Gerekçesi ve Suçun Tanımı

Çocuğun soybağının değiştirilmesi veya gizlenmesi suçu, hukuki açıdan çocuğun doğru soybağının belirlenmesini engelleyen veya değiştiren eylemleri kapsar. Bu suç, yetkili makamlara doğru bilgileri vermemek veya yanlış bilgilerle hileli bir şekilde soybağını değiştirmek veya gizlemek suretiyle işlenir. Aile ilişkileri, doğum, evlât edinme, tanıma veya babalığa hükmedilme gibi yollarla hukuken oluşur.

Yargıtay Uygulamasına Göre

Soybağı, ailenin ve toplumun temelini oluşturur ve birçok hukuki sonuçla ilişkilidir. Miras, velayet, nafaka, yurttaşlık, ceza sorumluluğu gibi konularda ciddi hukuki sonuçları vardır. Bu nedenle, çocuğun soybağını kasten değiştirme veya gizleme eylemi suç olarak kabul edilmiş, ayrıca bu eylemlerin taksirle işlenmesi de suç olarak tanımlanmıştır.

Suçun Unsurları ve Konusu

Suçun unsurları arasında, failin çocuğun soybağını değiştirme veya gizleme kastının bulunması esastır. Mağdur ise soybağı değiştirilen veya gizlenen çocuktur. Soybağının doğumla meydana gelen ilişkinin değiştirilmesi suçun konusunu oluşturur ve doğumun evlilik içi veya dışı oluşmasının bir önemi yoktur.

Suçun Seçimlik Hareketleri

Suçun birinci fıkrasındaki hareket, çocuğun soybağını değiştirme veya gizleme eylemini içerir. Soybağının değiştirilmesi, genetik anlamda çocuğun soybağının değiştirilmesini değil, resmi olarak tespit edilen soybağının hukuki anlamda yanıltılmasını içerir. Diğer seçenek ise soybağını gizlemektir, bu da çocuğun gerçek soybağının ortaya çıkmasını engelleyen veya zorlaştıran eylemleri içerir.

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu

Ceza ve Hükümler

Çocuğun soybağını değiştirme suçu kasten işlenebilen bir suç olup, hapis cezası gerektirebilir. Ancak, hapis cezası 1 yıl veya altında ise adli para cezasına çevrilebilir. Hüküm açıklanmasının geri bırakılması veya ertelenmesi gibi ceza muhakemesi kurumları da uygulanabilir.

Zamanaşımı ve Şikayet Süresi

Suçun zamanaşımı süresi genellikle 8 yıldır ve bu süre içinde dava açılabilecektir. Suç şikayete tabi olmadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, ve şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesine neden olmaz.

Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Çocuğun soybağını değiştirme suçu, uzlaşma kapsamında olmayan suçlardandır. Yargılamalar ise asliye ceza mahkemesi tarafından yürütülür.

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve çocuğun soybağını değiştirme suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!