Faaliyetlerimiz

Çalışma ve Oturma İzni

Avukatlarımız çalışma ve oturma izni alınması ve Türkiye’de yaşamak ve çalışmak isteyen yabancıların ikametgah ve çalışma izinlerine ilişkin her türlü işlemi gerçekleştirmektedir.

Konu Başlıkları

İstanbul çalışma ve oturma izni avukatı ekibimiz ikamet tezkeresi ve çalışma izni konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

İstanbul Çalışma ve Oturma İzni Avukatıyız

İstanbul Çalışma ve Oturma İzni Avukatı

Oturma izninde yeni düzenleme ile 18 Mayıs 2015 tarihinden itibaren başvuru prosedürü tamamen değişmiştir. Başvurular İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından alınmaktadır.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü‘ne linkinden ulaşabilirsiniz. Türk vatandaşı olmayıp da Türkiye’de oturmak için, vize süresi veya vize muafiyet süresi içinde oturma izni (residence permit) için başvuru yapmanız gerekmektedir.

Yabancıların İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun‘a göre Türkiye’ye girişten itibaren 1 ay içinde ve herhangi bir işe girmeden bu başvurunun yapılması gerekmektedir. Türkiye’de kanuni kalış süresi hesaplanırken, yurda giriş tarihinden itibaren geriye doğru 180 gün içinde 90 günü aşmamış olma koşulu uygulanır.

Türkiye’de Oturma İzni Almak zorunda mıyım?

Türk vatandaşı olmayanların Türkiye’de oturmak için, vize süresi veya vize muafiyet süresi içerisinde oturma izni/ikamet tezkeresi (residence permit) için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Türkiye’de kanuni kalış süresi hesaplanırken, yurda giriş tarihinden itibaren geriye doğru 180 gün içinde 90 günü aşmamış olma koşulu uygulanmaktadır. Bu sebeple son 180 gün içinde Türkiye’de kaldığı süre 90 günü geçen yabancıların da Türkiye’de kalmaya devam edebilmeleri için oturma iznine başvurmaları zaruridir.

Oturma İzni Alma Prosedürü

Oturma izninde yeni düzenleme ile 18 Mayıs 2015 tarihinden itibaren başvuru prosedürü tamamen değişmiştir. Başvurular İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından alınmaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun düzenlemiş bulunduğu uygulama doğrultusunda refakat uygulaması kaldırılarak, her yabancının başvuru ve izin belgesinin ayrı düzenlemesi uygulaması getirilmiştir.

Oturma İznine Başvurmak İçin Hangi Belgeler Gerekir?

 • İkamet İzni Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulmaktadır. Yabancı veya yasal temsilci tarafından imzalanmalıdır)
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. E-ikamet sisteminden yapılan online başvuru için ilgili şartları taşıyan fotoğrafın elektronik ortamdaki kopyası da gerekmektedir)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilmektedir. İdare, destekleyici belge isteyebilir.)
 • Geçerli Sağlık Sigortası (Sigorta Süresi, istenilen oturma izni süresini kapsamalıdır.)
 • Tercih edilen oturma izni çeşidi ve kalma nedenine göre idare tarafından talep edilen destekleyici belgeler

Oturma İzni Başvurusu

Oturma İzni Başvurusu

Gerekli belgeler başvuruda bulunulacak oturma izninin türüne göre değişiklik göstermektedir. Oturma izni ya da halk arasında kullanılan terimi olan ikamet tezkeresi (residence permit) türleri kişinin Türkiye’de bulunma amacına ve kimi durumlarda vize türüne göre belirlenmektedir.

Türkiye’ye sadece turistik amaçla, eğitim-öğrenim görmek amacıyla, eşi ziyaret etmek için, iş görüşmesi gerçekleştirmek için, staj amacıyla, ev hizmetlerinde çalışmak için veya başka sebeplerle gelmiş olanların, oturma izninizi süreli veya süresiz biçimde alma hakkı bulunmaktadır.

Ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte genellikle ilk seferde 6 ay veya 1 yıllık oturma izni verilmektedir. Göç İdaresi resmi sitesinde 6 çeşit oturma izni türü belirlenmiştir.

 • Kısa Dönem İkamet İzni
 • Aile İkamet İzni
 • Öğrenci İkamet İzni
 • Uzun Dönem İkamet İzni
 • İnsani İkamet İzni
 • İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Ayrıca hangi ülke vatandaşı olduğunuza göre, ülkeniz ile Türkiye arasında yapılmış ikili anlaşmalara, adli sistemdeki kaydınıza bakılmasını gerektirmektedir. Buna göre yine gerekli belgeler, ödenecek harç, yazılacak dilekçe formatı ve ikamet izninin süresi değişiklik gösterecektir.

Son zamanlarda oturma iznine olan yoğun talepten dolayı Göç İdaresi’nden randevu almak oldukça zorlaştığından dolayı randevular yaklaşık 90 gün sonraya verilmektedir.

Ancak oturma izni başvurusunu yapmış yabancılar “müracaat belgesi” ile vize süreleri yahut vize muafiyet süreleri son bulsa dahi bu belge ile randevu tarihine kadar Türkiye’de yasal olarak kalma hakkına sahip olmaktadırlar.

Oturma İzni Uzatma Başvurusu

Hali hazırda oturma izni almış yabancıların oturma izni uzatma başvuruları, oturma izni süresinin dolmasına 60 (altmış) gün kalmasından itibaren ve her halükarda oturma izninin süresi dolmadan önce yapılmalıdır.

Uzatma başvurusu için, e-İkamet sisteminden oturma izni uzatma başvurusunda bulunulması ve istenen belgelerin tamamlanarak ikamet edilen ilin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne posta yoluyla 5 (beş) gün içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

Uzatma başvurusu sırasında daha önce verilen bilgilerin doğru eksiksiz bir şekilde girilmelidir. Aksi takdirde e-İkamet sistemi uzatma başvurusu yapılmasına izin vermeyerek randevu sistemine yönlendirmektedir.

Türkiye’de Çalışma İzni Almak Zorunda Mıyım?

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre;

 • Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancılar
 • Bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancılar
 • Yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler

çalışma izni almak zorundadır.

Çalışma İzni Alma Prosedürü

Çalışma İzni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Bakanlığa yapılacak çalışma izni başvuruları bir işyeri veya işletme üzerinden yapılmalıdır.

Yabancıların istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmelerine olanak sağlayan bir izin sistemi mevcut değildir. Bir yabancı, işveren olmaksızın kendi başına çalışma izni başvurusunda bulunamamaktadır.

Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma izni başvuruları Türkiye içinden yapılabileceği gibi yurtdışındaki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri aracılığıyla da yapılmaktadır. Ancak Türkiye’de bulunan yabancıların geçerliliği devam eden ve en az 6 ay süreli ikamet izni varsa yurtiçinde çalışma izni başvurusu yapabilmektedirler.

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda çalışma izinleri dört başlık halinde belirlenmiştir:

 • Süreli Çalışma İzni
 • Süresiz Çalışma İzni
 • Bağımsız Çalışma İzni
 • İstisnai Çalışma İzni

Yurtdışı başvurularında yabancılar çalışma izni başvurularını uyruğunda bulunduğu ya da daimi olarak ikamet ettiği ülkedeki T.C. dış temsilciliklerine yapacaklardır. Başvurunun kabulü halinde T.C. dış temsilciliğince verilecek referans numarası Türkiye’de bulunan işverene iletilecektir.

İşveren bu referans numarası ile çalışma izni başvurusunda bulunacaktır. Çalışma izni onaylanan yabancıların, ön başvuru yaptıkları T.C. dış temsilciliğine müracaat etmeleri ve Çalışma Vizesi alarak ülkeye giriş yapmaları gerekmektedir.

Türkiye’de ikamet eden ve öğrenim amacı dışında en az altı ay süreli oturma iznine sahip olan yabancıların çalışmak üzere anlaştığı işvereni tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapılır. Bu durumda işveren, söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere yabancının oturma izni süresi içerisinde çalışma izni başvurusunu yapmak zorundadır.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.

Çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 2 (iki) aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.

İstanbul Çalışma ve Oturma İzni Avukatı Ekibimize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, göçmenlik hukuku alanında uzmanlaşmış bir ekiple çalışma ve oturma izni başvurularında avukatlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz, yabancı uyruklu bireylere Türkiye’de çalışma ve oturma izni alınması süreçlerinde profesyonel destek sağlamaktadır.

Her müvekkilin durumu ve ihtiyaçları kendisine özgündür, bu nedenle bütün müvekkillerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler üretmeye kararlıyız. Ekibimiz, açık iletişim, etkinlik ve empatik destek ilkelerine bağlı olarak, müvekkillerimizin Türkiye’deki yaşam ve çalışma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Çalışma ve oturma izni başvurularının karmaşıklığını biliyoruz ve müvekkillerimize başvuru sürecinin her aşamasında rehberlik etmeye hazırız. Hukuki desteğimizle, Türkiye’de yasal olarak çalışma ve ikamet etme hakkına sahip olmanıza yardımcı olmak için buradayız.

Göçmenlik hukuku konusundaki hizmetlerimiz ve başvuru süreci ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen İletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!