Faaliyetlerimiz

Ayıplı Gayrimenkul Davası

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize ayıplı gayrimenkul davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Ayıplı Gayrimenkul Davası

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre ayıplı mal şu şekilde tanımlanmıştır;

Ayıplı mal tanımı 6502 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer almaktadır. Buna göre; ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Anılan madde uyarınca ayrıca;

  • Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan
  • Satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan
  • Muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren

mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

Ayıplı Gayrimenkul Davası

Ayıplı Gayrimenkul Davası Avukatı

Görüleceği üzere ayıp birçok husus bakımından söz konusu olabilmektedir. Ayıp; bir gayrimenkul bakımından; imar planında, mimari projede, tesisat projelerinde (ısı, elektrik, su) ortaya çıkabilmektedir. Yetkili makamların onayının bulunmaması, ruhsatın alınmaması gayrimenkulü ayıplı kılar. Yine konutun depreme dayanıklılık raporunun olmaması, malzemelerin orta kaliteden düşük olması, ısı ve ses yalıtımının olmaması, bina içinde veya dış cephesinde çatlak bulunması, taahhütlere uyulmaması da taşınmazı ayıplı kılar. Yukarıdan anlaşılacağı gibi, ayıp maddi ya da hukuki olabilmektedir.

Tapu kütüğüne kayıtlı olmayan bu taşınmazlar için tapu senedi de söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla ciddi hak ve menfaat kayıpları söz konusu olabilmektedir.

Bu bağlamda gayrimenkuldeki ayıptan hakkına zarar gelen kişi, ödediği bedeli ispat şartıyla sözleşmeyi fesih, konutun iadesi şartıyla ayıpsızı ile değişimi, bedelden ayıp oranında indirim, ayıbın ücretsiz şekilde giderilmesi (tamiri) haklarına sahip olacaktır. Tüketici Mahkemeleri bu yaptırımlara karar verecek olan merciidir.

Ancak hukukta haklı olanın her zaman korunmadığı açıktır. Nitekim hak kaybına yol açan sürelerin geçmesi, etkili şekilde savunulmama, emsal olaylardan yararlanmama, delillerin ortaya konulmaması gibi nedenlerle haklı da olunsa hak kaybına uğranılabilmektedir. Dolayısıyla tüketici hakları konusunda uzman ekibimiz ile iletişime geçmeniz, hakkınızın korunması için önem arz edecektir.

Ayıplı Gayrimenkul Davası Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!