Faaliyetlerimiz

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Aile Konutuna Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası, aile konutu, bir ailenin tüm yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve genellikle evlilik birliği içindeki eşlerden birinin veya her ikisinin adına kayıtlı olan bir konuttur. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince, aile konutu ile ilgili önemli tasarrufların yapılabilmesi için diğer eşin açık rızası gerekmektedir. Aksi takdirde, yapılan işlem geçersiz sayılacaktır.

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Aile konutuna dayalı tapu iptal ve tescil davası, aile konutu olarak nitelendirilebilecek bir konutun eşlerden birinin rızası olmaksızın devredilmesi veya üzerindeki hakların sınırlanması durumunda açılan bir davadır. Bu dava, konutun sahipliğini etkileyen ve aile konutu olarak korunan hakkın ihlal edilmesi durumunda başvurulan bir yoldur.

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Tarafları

Bu davada genellikle mağdur olan taraf, konutun sahibi olan eş ve rızası alınmadan işlem yapılan eş olmaktadır. Davanın amacı, işlem yapılarak tapuya yeni malik olarak kaydedilen üçüncü kişinin tapu kaydının iptal edilmesidir.

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Yargılama Süreci

Bu dava sürecinde mahkeme öncelikle konutun aile konutu olup olmadığını inceler. Ardından, işlem yapılırken diğer eşin rızasının alınıp alınmadığı araştırılır. İlgili tarafların iddiaları, tanıkların ifadeleri ve dosya üzerindeki deliller de dikkate alınarak karar verilir.

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Harç

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası, ödenecek harç, davanın değerine göre belirlenir. Harçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, gayrimenkulün değeri esas alınarak harç hesaplanır. Dosya bilirkişiye giderse, bilirkişi raporunda belirlenen değer dikkate alınır ve harç bu değere göre ödenir.

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Zamanaşımı

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptali ve Tescil, mülkiyet hakkına ilişkin tapu iptal ve tescil davalarında zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Ancak, tapu sicilinde kesintisiz ve davasız olarak 10 yıl boyunca malik olarak kaydedilen kişi, kazandırıcı zamanaşımı sürecine girebilir.

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Bu tür davalarda görevli ve yetkili mahkeme, aile konutunun bulunduğu yer mahkemesidir. Türk Medeni Kanunu’na göre, aile konutu davaları genellikle Aile Mahkemelerinde görülür.

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!